Usein kysytyt kysymykset

Mistä saan ohjausta apuvälineen käyttöön?

Tietoteekin työntekijät voivat antaa ohjausta apuvälineen käyttöön ohjauskäynneillä. Ohjauskäynnit voidaan sopia Tietoteekkiin tai asiakkaan lähiympäristöön, kuten kouluun, päiväkotiin tai toimintakeskukseen.

Yksilöllisen ohjauksen lisäksi järjestämme ryhmäohjauksia asiakkaidemme lähi-ihmisille. Katso lisätietoa ryhmäohjauksista Ajankohtaista-osiosta.

Apuvälineen käyttöön voi hakea kommunikaatio-ohjausta. Ohjaus on tarkoitettu puhevammaisen ihmisen lähiympäristölle, kuten perheelle ja koulun tai päiväkodin työntekijöille. Kommunikaatio-ohjaus on harkinnanvaraisesti myönnettävä palvelu, ja sitä voi hakea kotikunnan sosiaalitoimesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan puheterapeutin suositus, jota voi pyytää Tietoteekista tai hoitavalta puheterapeutilta. Kommunikaatio-ohjaus ei korvaa puheterapiaa tai apuvälineyksikön antamaa ohjausta, vaan täydentää niitä.

Apuväline on mennyt rikki tai tarvitsee huoltoa, mitä teen?

HUS Apuvälinekeskus vastaa lainassa olevien apuvälineiden huollosta ja korjauksesta. Ks. toimintaohjeet kohdasta Apuvälineiden huolto ja korjaus.