Palvelut alueittain

Tikoteekkien toiminta-ajatuksena on tukea puhevammaisten henkilöiden kommunikointia puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointikeinoilla sekä vammaisten henkilöiden tietokoneen käyttöä apuvälineiden avulla.

Tikoteekki-verkosto koostuu eri puolilla Suomea toimivista tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekeista sekä vastaavista erikoissairaanhoidon palveluita tuottavista yksiköistä. Tikoteekit toimivat pääosin keskussairaaloiden yhteydessä.

Tikoteekki-verkoston toiminta tukee kommunikoinnin ja tietotekniikan alan apuvälinepalveluiden kehittämistä ja edistää palveluiden saavutettavuutta Suomessa. Verkostoyhteistyö mahdollistaa ajantasaisen tiedon hyödyntämisen alan uusimmista toimintamalleista, teknisistä ratkaisuista ja apuvälineistä.

Tikoteekki-verkostoa ylläpitää Kehitysvammaliiton Tikoteekki.