Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Apuvälinekeskus

 

Tietotekniikka- ja kommunikoinnin apuvälinepalvelu on osa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen, Kuntoutuksen palvelualueeseen kuuluvan Apuvälinekeskuksen toimintaa. Apuvälinekeskuksen toimintaan sisältyvät lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelu, sosiaalipalvelujen apuvälinekoordinaatio ja kuntoutusohjaus.

Kenelle palveluja?

Asiakkaina on sekä lapsia että aikuisia pääosin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta. Käynnit ovat asiakkaille maksuttomia.

Miten meille pääsee?

Apuvälinekeskukseen keskitetty apuvälinepalvelu on jaettu kahteen eri lähetetyyppiin:
1. Lähete kokonaisapuvälinepalveluun
2. Lähete yksittäiseen apuvälinetarpeen arviointiin tai kuntoutusohjaukseen

Tarkemmat lähetekriteerit löytyvät osoitteesta www.hyvaep.fi

Kommunikoinnin apuvälinearviointi

Kommunikoinnin apuvälinearvioinnista voi olla hyötyä silloin, kun henkilön on vaikea tuottaa ja/tai ymmärtää puhetta ja lisäksi hänellä voi olla lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia.

Kommunikoinnin apuväline luovutetaan lähikommunikointiin henkilölle, jolla on tarve ja edellytyksiä käyttää apuvälinettä ilmaisunsa täydentämiseen tai korvaamiseen ympäristönsä tukemana ja jonka osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia apuväline lisää.

Luovutus perustuu aina apuvälinealan asiantuntijan tekemään arviointiin. Luovutuksen edellytyksenä on, että käyttäjä kykenee huolehtimaan apuvälineen käytöstä ja ylläpidosta. Mikäli käyttäjä ei itse tähän kykene, lähiympäristöstä tulee löytyä tukihenkilö, joka opettelee kommunikoinnin apuvälineen käytön ja huolehtii sen toimivuudesta, päivityksistä sekä tarvittavista yhteydenotoista apuvälineen luovuttaneeseen yksikköön.

Tietotekninen apuvälinearviointi

Erityisohjelmat ja -ohjaimet voivat mahdollistaa lukemisen, kirjoittamisen ja tiedonhankinnan. Apuvälineiden myöntämisen edellytyksenä on se, ettei tietokoneen käyttö onnistu ilman erityisohjelmia ja –ohjaimia tai on erityisen hankalaa tavanomaisilla ohjainratkaisuilla.

 

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Apuvälinekeskus
Kauppaneliö 7
60120 Seinäjoki

Palveluesimies, toimintaterapeutti Satu Korpi p. 050 474 3167
Puheterapeutti Minna Pehkonen (ke-pe) p. 050 474 2910
Puheterapeutti Päivi Kujanpää (ma, to, pe) p. 050 474 4511
Tekninen avustaja Kimmo Kujanpää p. 050 4745102

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hyvaep.fi

 

Erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelu (www.epshp.fi)