Seinäjoki

EPSHP Alueellinen apuvälinekeskus

Tietotekniikka- ja kommunikoinnin apuvälinepalvelu on osa Kuntoutuksen toimintayksikköön kuuluvan Alueellisen apuvälinekeskuksen toimintaa. Alueella keskitetystä palvelusta vastaa erikoissairaanhoidon Apuvälinekeskus.

Kenelle palveluja?

Asiakkaina on sekä lapsia että aikuisia pääosin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Käynnit ovat asiakkaille maksuttomia ja sisältyvät Alueellisen apuvälinekeskuksen kuntakohtaiseen jäsenmaksuun.

Miten meille pääsee?

Erikoissairaanhoidon Apuvälinekeskukseen keskitetty apuvälinepalvelu on jaettu kahteen eri lähetetyyppiin:
1. Lähete kokonaisapuvälinepalveluun
2. Lähete yksittäiseen apuvälinetarpeen arviointiin tai kuntoutusohjaukseen

Tarkemmat lähetekriteerit tästä linkistä. (www.epshp.fi)

Kommunikoinnin apuvälinearviointi

Kommunikoinnin apuvälinearvioinnista voi olla hyötyä silloin, kun henkilön on vaikea tuottaa ja/tai ymmärtää puhetta ja lisäksi hänellä voi olla lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia.

Kommunikoinnin apuväline luovutetaan puhevammaiselle henkilölle, jolla on tarve ja edellytyksiä käyttää apuvälinettä kommunikointinsa täydentämiseen tai korvaamiseen ympäristönsä tukemana ja jonka osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia apuväline lisää.

Puhevammaisten henkilöiden lisäksi myös lähi-ihmisten täytyy sitoutua kommunikoinnin apuvälineen käyttöön ja ylläpitoon. Sitoutuminen tarkoittaa sitä, että lähiympäristöstä tulee löytyä tukihenkilö, joka opettelee kommunikoinnin apuvälineen käytön ja huolehtii sen toimivuudesta, päivityksistä sekä tarvittavista yhteydenotoista apuvälineen luovuttaneeseen yksikköön.

Tietokoneen apuvälinearviointi

Tietokone, erityisohjelmat ja -ohjaimet voivat mahdollistaa kommunikoinnin, lukemisen, kirjoittamisen ja tiedonhankinnan puhevammaiselle tai monivammaiselle henkilölle. Apuvälineiden myöntämisen edellytyksenä on se, ettei tietokoneen käyttö onnistu ilman erityisohjelmia ja -ohjaimia.

Ympäristönhallintaratkaisut

Ympäristöhallintajärjestelmällä tarkoitetaan laitekokonaisuutta, jonka avulla vaikeasti liikuntavammainen henkilö voi hallita ympäristöään kotona, koulussa tai työpaikalla. Ympäristönhallintajärjestelmällä voidaan ohjata sähkökäyttöisiä laitteita, esim. valaistusta, ovia, puhelinta, vuodetta, kutsu- ja hälytystoimintoja ja viihde-elektroniikkaa. Ympäristönhallintalaitejärjestelmät lisäävät käyttäjiensä itsenäisyyttä sekä mahdollistavat aktiivisemman kotona tai palvelutalossa asumisen. Ympäristönhallintalaitteista hyötyvät vaikeavammaiset henkilöt, jolla on useita toiminnan rajoituksia ja jotka tarvitsevat runsaasti toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa.

Ympäristönhallintajärjestelmät ovat erikoissairaanhoidon kautta luovutettavia apuvälineitä, joiden yksilöllinen tarpeen arvio tehdään Apuvälinekeskuksen kautta.

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Seinäjoen keskussairaala
Alueellinen apuvälinekeskus
Kauppaneliö 7
60120 Seinäjoki

Palveluesimies, toimintaterapeutti Satu Korpi p. 050 474 3167
Puheterapeutti Minna Pehkonen (ke-pe) p. 050 474 2910
Puheterapeutti Päivi Kujanpää p. 050 474 4511
Tekninen avustaja Kimmo Kujanpää p. 050 4745102
Huoltoinsinööri Henrik Kukila p. 050 474 2800

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi

Erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelu (www.epshp.fi)