Hämeenlinna

KHSHP Apuvälinekeskus

Kenelle palveluja?

Keskussairaalan apuvälinepalveluihin ovat oikeutettuja henkilöt, joilla on todettu tarve arjen kommunikaatiota ja vuorovaikutusta tukeville apuvälineille. Palvelun käyttäjiä ovat potilaiden lisäksi heidän perheenjäsenensä ja muut lähihenkilöt, henkilökohtaiset avustajat sekä kuntoutuksesta ja opetuksesta vastaavat ammattilaiset.

Miten apuvälinepalveluihin hakeudutaan?

Lähetteeksi riittää terveydenhuollon ammattihenkilön, kuten omalääkärin tai erityistyöntekijän, yhteydenotto puhelimitse tai kirjallisesti. Kun asiakkaana on alaikäinen, puheterapeuttisen tutkimuksen ja apuvälineen tarpeen tulee olla todettuna ennen yhteydenottoa. Aikuisasiakkaiden puheterapeuttinen tutkimus ja apuvälinetarpeen kartoitus voidaan tarvittaessa toteuttaa apuvälineyksikössä. Apuvälinepalveluihin hakeuduttaessa suositellaan toimitettavan lääkärinlausuntoja, terapiapalautteita, arviointidokumentteja jne., joissa palveluntarve on havaittavissa ja perusteltuna.

Kommunikaation ja tietokoneen käytön palvelut

Apuvälinekeskuksen tavoitteena on löytää asiakkaan toimintaympäristöön soveltuvat välineet ja toimintatavat tukemaan arkielämän sujuvaa vuorovaikutusta. Tähän kuuluu olennaisena osana asiakkaan lähiympäristön osallistaminen ja ohjaus apuvälineprosessissa. Kommunikaation tuen arviointi toteutuu asiakaskohtaisesti, ja prosessiin sisältyy soveltuvan kommunikaatiovälineen arviointi ja hankinta, käyttöönotto kokeilujaksolla sekä käytön ohjaus asiakkaalle ja hänen lähihenkilöilleen. Tarvittaessa sovitaan ohjauksellisia lisätapaamisia. Apuvälineen käyttöä seurataan, ja apuvälineprosessi edellyttää asiakkaan lähiympäristön aktiivisuutta sekä orientoitumista uuden kommunikaatiokeinon käyttöönottoon.

Apuvälineasiantuntija arvioi toiminnalliset valmiudet tietokoneen käyttöön sekä mahdollisten ohjainvälineiden, kuten erikoishiiren tai –näppäimistön, tarpeen. Mikäli tietokonetta käytetään kommunikaation apuvälineenä, prosessi toteutuu puheterapeutin ja apuvälineasiantuntijan yhteistyönä. Tätä ennen asiakkaalla tulee jo olla käytössään oma tietokone, jonka perustasoinen käyttö hallitaan arkiympäristössä.

Apuvälinepalvelu on asiakkaille maksuton. Kuntalaskutus toteutuu apuvälinekohtaisesti.

Yhteystiedot

KHSHP Apuvälinekeskus
Kanta-Hämeen keskussairaala
Alueellinen apuvälinekeskus
Ahvenistontie 20
13530 Hämeenlinna

puheterapeutti Alina Kaunisto p. 03-629 3227

Sähköposti: etunimi.sukunimi@khshp.fi

Apuvälinekeskus (www.khshp.fi)