Turku

TYKS Alueellinen apuvälinekeskus

 

Kommunikoinnin ja tietotekniikan apuvälinepalvelu on osa TYKS Alueellisen apuvälinekeskuksen toimintaa.

Kenelle palveluja?

  • Henkilöille, joilla on sairauden tai vamman aiheuttamia vuorovaikutuksen, puheen tuoton ja/tai ymmärtämisen vaikeuksia, ja joiden kommunikointia voidaan edistää puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointikeinoilla.
  • Henkilöille, joilla on todettu sairauden tai vamman johdosta yläraajojen toimintakyvyn vaikeuksia, ja joiden vuoksi tietokoneen käyttö on merkittävästi vaikeutunut.

Miten apuvälinearviointiin pääsee?

Apuvälinearviointiin pääsee julkisen sektorin lääkärin tai erityistyöntekijän lähetteellä (kommunikoinnin apuvälinearvioon vain lääkärin tai puheterapeutin lähetteellä). Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Kommunikoinnin apuvälinearviointi

Kommunikoinnin apuvälinearviointi voi sisältää useampia käyntejä joko apuvälinekeskuksessa tai asiakkaan toimintaympäristössä. Arvioinnissa pyritään laajentamaan asiakkaan kommunikointikeinoja ja -mahdollisuuksia puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen avulla (esim. puhelaitteet, laajat kuvakommunikointikansiot, tietotekniset apuvälineratkaisut). Soveltuvat apuvälineet annetaan henkilökohtaiseen lainaan.

Tietokoneen käytön apuvälinearvio

Tietokoneen käytön apuvälinearvio sisältää yleensä 1-2 käyntiä apuvälinekeskuksessa. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan yläraajojen toiminnalliset valmiudet käyttää tietokonetta. Arvioinnin perusteella valitaan asiakkaan kanssa hänelle soveltuvin tietokoneen käyttöä mahdollistava apuvälineratkaisu. Kokeilun perusteella soveltuvat apuvälineet annetaan henkilökohtaiseen lainaan. Tarvittaessa voidaan laatia suosituslausunto esimerkiksi opetustoimelle, Kelalle, vakuutusyhtiölle tai muulle yhteistyötaholle tietokoneen hankintaa varten.

Yhteystiedot

TYKS Alueellinen apuvälinekeskus
Käyntiosoite: TYKS Raision sairaala
Sairaalakatu 5
21200 Raisio

Puheterapeutti Eeva Gustafsson 
Puheterapeutti Marja Koponen 
Toimintaterapeutti Ella Holm 
Toimintaterapeutti Kelly-Jane Byrne (vanhempain vapaalla)
AAC-ohjaaja Johanna Majuri 
Mikrotukihenkilö Olli-Pekka Kurppa 

Puh: 02 649 0100
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)tyks.fi, etunimi.sukunimi@varha.fi

Alueellinen apuvälinekeskus (www.tyks.fi)