Turku

VSSHP Alueellinen apuvälinekeskus

Kommunikoinnin ja tietotekniikan apuvälinepalvelu on osa VSSHP Alueellisen apuvälinekeskuksen toimintaa.

Kenelle palveluja?

  • Henkilöille, joilla on sairauden tai vamman aiheuttamia vuorovaikutuksen, puheen tuoton ja/tai ymmärtämisen vaikeuksia, ja joiden kommunikointia voidaan edistää puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointikeinoilla.
  • Henkilöille, joilla toimintakyvyn haasteet vaikeuttavat tietokoneen käyttöä tai estävät sen.

Miten apuvälinearviointiin pääsee?

Apuvälinearviointiin pääsee julkisen sektorin lääkärin tai erityistyöntekijän lähetteellä (kommunikoinnin apuvälinearvioon vain lääkärin tai puheterapeutin lähetteellä). Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Kommunikoinnin apuvälinearviointi

Kommunikoinnin apuvälinearviointi voi sisältää useampia käyntejä joko apuvälinekeskuksessa tai asiakkaan toimintaympäristössä. Arvioinnissa pyritään laajentamaan asiakkaan kommunikointikeinoja ja -mahdollisuuksia puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen avulla (esim. puhelaitteet, laajat kuvakommunikointikansiot, tietotekniset apuvälineratkaisut). Soveltuvat apuvälineet annetaan henkilökohtaiseen lainaan.

Tietokoneen käytön apuvälinearvio

Tietokoneen käytön apuvälinearviointi on tarkoitettu henkilöille, joilla on todettu sairauden tai vamman johdosta yläraajojen toimintakyvyn vaikeuksia, ja joiden vuoksi tietokoneen käyttö merkittävästi on vaikeutunut. Arviointijakso sisältää yleensä 1-2 käyntiä apuvälinekeskuksessa.

Arvioinnissa selvitetään asiakkaan yläraajojen toiminnalliset valmiudet käyttää tietokonetta. Arvioinnin perusteella valitaan asiakkaan kanssa hänelle soveltuvin tietokoneen käyttöä mahdollistava apuvälineratkaisu. Kokeilun perusteella soveltuvat apuvälineet annetaan henkilökohtaiseen lainaan. Tarvittaessa voidaan laatia suosituslausunto esimerkiksi opetustoimelle, Kelalle, vakuutusyhtiölle tai muulle yhteistyötaholle tietokoneen hankintaa varten.

Yhteystiedot

VSSHP/Alueellinen apuvälinekeskus
Käyntiosoite: TYKS Raision sairaala
Sairaalakatu 5
21200 Raisio

Puheterapeutti Eeva Gustafsson p. 02 313 0471
Puheterapeutti Marja Koponen p. 02 313 1471
Toimintaterapeutti Ella Holm p. 02 313 2279
Toimintaterapeutti Kelly-Jane Byrne p. 02 314 3831
AAC-ohjaaja Johanna Majuri p. 02 313 5804
AAC-ohjaaja Anni Ketonen p.02 313 5804

Sähköposti:  etunimi.sukunimi(at)tyks.fi

Alueellinen apuvälinekeskus (www.vsshp.fi)