Vaasa

Pohjanmaan hyvinvointialue (POHY)
Apuvälinekeskus

Palvelemme Pohjanmaalla ja lähialueella asuvia lapsia ja aikuisia, jotka tarvitsevat
• Kommunikoinnin apuvälineitä
• Tietokoneen käytön apuvälineitä
• Ympäristönhallintajärjestelmää

Miten meille pääsee:

Lääkärin, puheterapeutin tai muun terveysalan/sosiaalityöntekijän (joka tuntee asiakkaan) lähetteellä.
POHY:n sisällä konsultaatiopyynnön voivat tehdä kuntoutuksen terapeutit ja kuntoutusohjaajat

Käynnit ovat maksuttomia asiakkaalle. Kotikuntaa laskutetaan kuntalaskutuksen kautta.
Apuvälineet ovat asiakkaalle maksuttomia ja ne lainataan yleensä määräajaksi kerrallaan.
Palvelemme sekä suomeksi että ruotsiksi.

Yhteystiedot

Alueellinen apuvälinekeskus
Sarjakatu 2, A-rakennus
65320 Vaasa

Ympäristönhallinta ja tietotekniset apuvälineet
Fysioterapeutti Ville Rantala p. 040-5036671
S-posti:ville.rantala@ovph.fi

Kommunikaatioapuvälineet
Puheterapeutti Marjaana Gomez Ortega
p. 044 325 3582
S-posti: marjaana.gomezortega@ovph.fi

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde (ÖVPH)
Hjälpmedelscentralen

Vi betjänar barn och vuxna i Österbotten och i närområden, som behöver
• Kommunikationshjälpmedel
• Hjälpmedel för att kunna använda dator
• Omgivningskontroller

Vad behövs för att komma till oss:

Remiss från läkare, talterapeut eller annan sakkunnig inom hälsovård/socialarbete (och som känner klienten). Inom ÖVPH kan terapeuter och rehabiliteringshandledare skicka konsultationsremiss till Hjälpmedelscentralen.

Besöken hos oss är avgiftsfria för klienten. Hemkommunen faktureras via kommunfakturering.
Hjälpmedel är avgiftsfria för klienten och lånas oftast ut på bestämt tid.
Vi betjänar på svenska och finska.

Kontakt

Regionala hjälpmedelscentralen 
Seriegatan 2, A hus
65320 Vasa

Omgivningskontroller och datorhjälpmedel
Fysioterapeut Ville Rantala t. 040-5036671
E-post: ville.rantala@ovph.fi

Kommunikationshjälpmedel
Talterapeut Marjaana Gomez Ortega, tel. 044 325 3582
E-post: marjaana.gomezortega@ovhp.fi

 

Apuvälinepalvelut (www.vaasankeskussairaala.fi)

Hjälpmedelstjanster (www.vaasankeskussairaala.fi)