Jyväskylä

Keski-Suomen hyvinvointialue
Alueellinen apuvälinekeskus /  Tikoteekki

Kommunikaatiokeskus Tikoteekki tarjoaa palveluja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin asukkaalle
– jonka kommunikointia voidaan edistää puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikaatiomenetelmillä
– jonka toimintakykyä voidaan aktivoida ja kehittää hänelle soveltuvilla tietokoneohjelmilla tai tietokoneen käytön mahdollistavilla oheislaitteilla

Kommunikaatiokeskus Tikoteekki

– antaa ohjausta asiakkaalle, omaisille ja muille lähihenkilöille
– kouluttaa ja konsultoi kuntoutus- ja opetustyöntekijöitä
– välittää tietoa kommunikoinnin ja tietokoneen käyttöön liittyvistä apuvälinepalveluista
– kokoaa tietoa puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin mahdollisuuksista

Miten Kommunikaatiokeskus Tikoteekkiin pääsee?

Asiakas ohjataan kommunikaatiokeskuksen palveluihin lääkärin tai muun terveydenhuollon/sosiaalitoimen ammattilaisen kirjallisella lähetteellä. Lähetteestä tulee ilmetä asiakkaan toimintakyky, sairaudet sekä kommunikoinnin vaikeudet.

Kommunikaatiokeskus Tikoteekin palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Kommunikoinnin arviointi

Tavoitteena on löytää asiakkaalle toimiva tapa kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Asiakkaan yksilölliset tarpeet arvioidaan yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä ja lähiyhteisön kanssa. Arviointi voidaan toteuttaa tarpeen mukaan Kommunikaatiokeskus Tikoteekissa tai asiakkaan toimintaympäristössä (esim. koti, päiväkoti, koulu).

Arvioinnin perusteella asiakkaalle annetaan kokeiluun apuvälineet ja hänelle sekä lähiyhteisölle ohjataan niiden käyttöä.

Kokeilujakson jälkeen tehdään yhteenveto asiakkaan tarvitsemista apuvälinepalveluista ja hankitaan asiakkaalle soveltuvat apuvälineet.

Kommunikaatioapuvälineiden käyttöä seurataan yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa.

Tietokoneen käytön arviointi

Tavoitteena on arvioida hyötyykö asiakas tietokoneesta kirjoittamisen, kuntoutuksen, opiskelun tai työnteon apuvälineenä. Asiakkaalle etsitään sopiva ohjaustapa ja tarvittaessa laaditaan yksilöllinen tietokoneohjelma. Arviointi voidaan toteuttaa tarpeen mukaan kommunikaatiokeskus Tikoteekissa  tai asiakkaan toimintaympäristössä (esim. koti, päiväkoti, koulu). Lähihenkilöt ohjataan ja opetetaan sovellusten käyttöön.

Asiakas saa tarvittavat apuvälineet ja ohjelmat kokeiluun määräajaksi. Kokeilujakson jälkeen tehdään yhteenveto asiakkaan tarvitsemista apuvälinepalveluista. Kun apuväline on hankittu ja se luovutetaan asiakkaalle, varmistetaan apuvälineen käytön hallinta.

Tietokoneen käyttöä seurataan yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa.

Ohjattu tutustuminen kuntoutuksellisiin tietokoneohjelmiin

Tavoitteena on etsiä asiakkaalle soveltuvia, hänen kuntoutustaan tukevia tietokoneohjelmia. Käynnin edellytyksenä on, että joku perheen lähihenkilöistä osaa käyttää tietokonetta. Asiakkaan ja lähiyhteisön kanssa arvioidaan sellaiset ohjelmat, jotka tukevat asiakkaan kuntoutus- ja opetussuunnitelmaa. Tutustuminen sisältää 1-2 käyntiä. Asiakkaalla on mahdollista saada lainaan viisi ohjelmaa määräajaksi.

Yhteystiedot

Keski-Suomen hyvinvointialue
Alueellinen apuvälinekeskus / Tikoteekki
Hoitajantie 1, Rak F1 -1. krs sisäpiha
40620 Jyväskylä

 

Puheterapeutti Anna-Maria Korhonen p. 040-502 6299
Apuvälinealan asiantuntija Meea Heinonen  p. 050- 535 0701
Apuvälinealan asiantuntija Raita Maliniemi p. 040-750 6211
Kommunikaatio-ohjaaja Marjaana Valli p. 050 479 9612
Tekninen asiantuntija Piia Ekholm  p. 040-096 4528

sähköposti: etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Apuvälinekeskus(www.sairaalanova.fi)