Tampere

TAYS Apuvälinekeskus

Kenelle palveluja?

TAYS Apuvälinekeskuksen/Tikoteekin asiakkaita ovat ne lapset ja aikuiset, jotka tarvitsevat tietokoneen käytön tai kommunikoinnin apuvälinepalveluita.

Miten TAYS Apuvälinekeskukseen pääsee?

Sairaanhoitopiirin alueelta (Taysin ulkopuolelta) tuleva asiakas tarvitsee lääkärin lähetteen. Ulkoiset lähetteet tehdään sähköisesti tai lähettämällä paperilähete postitse apuvälineyksikköön. Taysin sisällä apuvälinearviointeihin pyynnön voi tehdä lääkäri tai erityistyöntekijä (toiminta-, fysio-, puheterapeutti tai kuntoutusohjaaja). Kuntoutuksen kannalta on tärkeää, että asiaa on pohdittu asiakasta hoitavassa työryhmässä. Tämä on tärkeä näkyä lähetetekstissä.

Apuvälinearvioita tehdään lähetteiden perusteella maksusitoumuksella myös muille asiakkaille. Erityisvastuualueelta, vakuutusyhtiöltä tms. tulevat lähetteet on hyvä laatia kuntoutustyöryhmässä ja olla yhteydessä puhelimitse Taysin apuvälinekeskukseen käytäntöjen sopimiseksi.

Kaikkiin lähetteisiin tarvitsemme asiakkaan toimintakyvyn kuvauksen ja perustelut apuvälinetarpeesta. Lisäksi otamme mielellämme lähetteen liitteenä lausuntoja esimerkiksi fysioterapeutilta, toimintaterapeutilta, puheterapeutilta tai kuntoutuslaitokselta.

Palvelut

Tapaamiset tapahtuvat tarpeen mukaan Apuvälinekeskuksessa tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Arviointien aikana lainataan tarvittavia apuvälineitä ja lisälaitteita sekä ohjataan perhettä ja lähityöntekijöitä. Yhteistyö eri tahojen kesken on välttämätöntä järkevien tavoitteiden laatimiseksi ja niihin pääsemiseksi.

Tapaamisista laskutetaan kuntalaskuilla sairaalan käyntihintojen mukaisesti käyntien vaativuuden mukaan. Asiakasmaksuja ei ole. Apuvälineiden, ohjelmien ja lisälaitteiden lainaus sisältyy kuntalaskuihin.

Yhteystiedot

TAYS Apuvälinekeskus
FM2, 1.krs
Teiskontie 35
33520 Tampere
sähköposti: apuvalinekeskus(at)pshp.fi

Puheterapeutti Jenni Himanka p. 050 359 9009 (äitiys- ja vanhempainvapailla)
Puheterapeutti Miia Hiiri p. 03 311 66837 
Toimintaterapeutti Terhi Pärssinen p. 03 3116 9284
Tekninen ohjaaja Liisa Hartikainen p. 03 311 69155
Puhevammaisten tulkki Jaana Mäkinen p.044 472 9652, s-posti: jaana.p.makinen(at)pshp.fi

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)pshp.fi

Apuvälinekeskus (www.pshp.fi)