Tampere

TAYS Apuvälinekeskus

Kenelle palveluja?

TAYS Apuvälinekeskuksen/Tikoteekin asiakkaita ovat ne lapset ja aikuiset, jotka tarvitsevat tietokoneen käytön tai kommunikoinnin apuvälinepalveluita.

Miten TAYS Apuvälinekeskukseen pääsee?

Pirkanmaan hyvinvointialueelta (Pirha) tuleva asiakas tarvitsee julkisen terveydenhuollon lääkärin tai erityistyöntekijän (puhe- tai toimintaterapeutti tai kuntoutusohjaaja) lähetteen. Lähetteet tehdään sähköisen lähetejärjestelmän kautta.

Kuntoutuksen kannalta on tärkeää, että asiaa on pohdittu asiakasta hoitavassa työryhmässä. Tämä on tärkeä näkyä lähetetekstissä. Kaikkiin lähetteisiin tarvitsemme asiakkaan toimintakyvyn kuvauksen ja perustelut apuvälinetarpeesta. Lisäksi otamme mielellämme lähetteen liitteenä lausuntoja esimerkiksi fysioterapeutilta, toimintaterapeutilta, puheterapeutilta tai kuntoutuslaitokselta

Apuvälinearvioita tehdään lähetteiden perusteella maksusitoumuksella myös muille asiakkaille. Erityisvastuualueelta, vakuutusyhtiöltä tms. tulevat lähetteet on hyvä laatia kuntoutustyöryhmässä ja olla yhteydessä puhelimitse Taysin apuvälinekeskukseen käytäntöjen sopimiseksi.

Palvelut

Tapaamiset tapahtuvat tarpeen mukaan Apuvälinekeskuksessa tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Arvioinnin perusteella asiakkaalle lainataan tarvittavia apuvälineitä ja lisälaitteita. Palvelu sisältää apuvälineen käytön alkuohjeistuksen asiakkaalle ja lähiympäristölle (esim. perhe, päiväkodin/koulun henkilökunta, kuntouttavat terapeutit, avustajat) sekä apuvälineen käytön seurannan. Yhteistyö eri tahojen kesken on välttämätöntä järkevien tavoitteiden laatimiseksi ja niihin pääsemiseksi.

Apuvälinepalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

 

Yhteystiedot

TAYS Apuvälinekeskus
FM2, 1.krs
Biokatu 8
33520 Tampere
sähköposti: apuvalinekeskus(at)pirha.fi

Puheterapeutti Jutta Kivikangas p. 044 473 9343
Puheterapeutti Jenni Himanka p. 050 359 9009
Toimintaterapeutti Terhi Pärssinen p. 050 342 6627
Puhevammaisten tulkki Jaana Mäkinen p. 044 472 9652, s-posti: jaana.p.makinen(at)pirha.fi
Apuvälineneuvoja Lotta Jokela, 044 472 2906

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)pirha.fi

 

Apuvälinekeskus (www.pirha.fi)