Imatra

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/Apuvälinekeskus

 

Kenelle palveluja?

Palvelemme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella asuvia henkilöitä, jotka tarvitsevat apuvälineratkaisuja puhetta tukevaan tai korvaavaan kommunikaatioon, ympäristönhallintalaitteita tai tietokoneen käytön mahdollistavia oheislaitteita.

Palveluihin hakeutuminen?

Tikoteekkiin tarvitaan Eksoten terveydenhuollon ammattilaisen tekemä lähete. Kommunikaatioapuvälineiden ollessa kyseessä pitää puheterapeutin tekemät perustutkimukset olla tehtynä. Lisäksi toivotaan muiden terapeuttien ja eri toimintaympäristöjen (esim. päiväkoti, koulu, asumisyksikkö ja päivätoimintakeskus) kuvauksia asiakkaan arjen toimintakyvystä.

Kommunikoinnin apuvälinearviointi

  • on tarkoitettu henkilöille, joilta puuttuu toimiva kommunikointikeino tai se heikkenee esim. sairauden edetessä tai henkilöllä käytössä olevaa kommunikointikeinoa halutaan muuttaa, laajentaa tai uusia.

Tietokoneen apuvälinearviointi

  • on tarkoitettu henkilöille, joilla on tietokoneen näppäimistön tai hiiren käyttövaikeuksia ja/tai halutaan arvio tarvitseeko henkilö tietokonetta kirjoittamisen, kuntoutuksen, opiskelun tai työnteon apuvälineenä.

Ympäristönhallintalaitteiden apuvälinearviointi

    • on tarkoitettu lisäämään vammaisten henkilöiden omatoimisuutta kotona ja liikkuessaan kodista  ulos (esim. sängyn, ovien, puhelimen, valojen,  kodin elektroniikan ohjaaminen yksilöllisesti valitun ohjaustavan avulla).
 • arviointi tehdään yhdessä kuntoutusohjaajan kanssa.

Apuvälineen saavan henkilön ja hänen lähi-ihmisten tulee olla motivoituneita ja sitoutuneita laitteen käytön opetteluun ja käyttöön jokapäiväisessä elämässä. Lähiympäristöstä tulee löytyä tukihenkilö, joka opettelee apuvälineen käytön ja huolehtii sen toimivuudesta sekä tarvittavista yhteydenotoista apuvälinekeskukseen.

Tietokoneet ja tietokoneen käytön apuvälineet myönnetään Apuvälinekeskuksesta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä esim. puhevammaiselle henkilölle kommunikoinnin apuvälineeksi ja/tai henkilölle, joka rajoittuneen fyysisen toimintakyvyn vuoksi tarvitsee tietokoneen kirjoittamisen apuvälineeksi.

Palvelut ovat maksuttomia.

Yhteystiedot

Apuvälinelainaamo
Honkaharjun Sairaala
Honkaharju 4
55800 Imatra

Apuvälineasiantuntija Katri Ahola p. 044 7914878
Tekninen ohjaaja Markku Kiesi p. 040 5870803

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ekhva.fi

 

 

 

 

Apuvälineet (www.eksote.fi)