Imatra

Etelä-Karjalan hyvinvointialue/Apuvälinekeskus

Kenelle palveluja?

Palvelemme Etelä-Karjalan hyvinvointialueella asuvia henkilöitä, jotka tarvitsevat tietokoneen käytön tai kommunikoinnin apuvälinepalveluita. Lisäksi palveluja tarjotaan ympäristönhallintalaitteita tarvitseville.

Palveluihin hakeutuminen?

Palvelun piiriin pääsemiseksi tarvitaan Etelä-Karajalan hyvinvointialueen terveydenhuollon ammattilaisen tekemä lähete. Kommunikaation apuvälineiden osalta pitää olla tehtynä puheterapeutin tekemä perustutkimus ja arvio apuvälineen tarpeesta. Lisäksi toivotaan muiden terapeuttien ja eri toimintaympäristöjen (esim. päiväkoti, koulu, asumisyksikkö ja päivätoimintakeskus) kuvauksia asiakkaan arjen toimintakyvystä.

Kommunikoinnin apuvälinearviointi

  • on tarkoitettu henkilöille, joilta puuttuu toimiva kommunikointikeino tai se heikkenee esim. sairauden edetessä tai henkilöllä käytössä olevaa kommunikointikeinoa halutaan muuttaa, laajentaa tai uusia.

Tietokoneen apuvälinearviointi

  • on tarkoitettu henkilöille, joilla on tietokoneen näppäimistön tai hiiren käyttövaikeuksia ja/tai halutaan arvio tarvitseeko henkilö tietokonetta kirjoittamisen, kuntoutuksen, opiskelun tai työnteon apuvälineenä.

Jokaisen apuvälineen saavan henkilön ja hänen lähi-ihmisten tulee olla motivoituneita ja sitoutuneita laitteen käytön opetteluun ja käyttöön jokapäiväisessä elämässä. Lähiympäristöstä tulee löytyä tukihenkilö, joka opettelee apuvälineen käytön ja huolehtii sen toimivuudesta sekä tarvittavista yhteydenotoista apuvälinekeskukseen.

Apuvälinepalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

 

Yhteystiedot

Apuvälinelainaamo
Honkaharjun Sairaala
Honkaharju 4
55800 Imatra

Apuvälineasiantuntija Katri Ahola p. 044 7914878
Tekninen ohjaaja Markku Kiesi p. 040 5870803
Kommunikaatio-ohjaaja Annu Kinnunen p. 040 6751609

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ekhva.fi

 

 

 

 

Apuvälineet (www.eksote.fi)