Kuopio

KYS-Tikoteekki

Kenelle palveluja?

– Henkilöille, joiden kommunikointia voidaan edistää puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikontikeinoilla
– Henkilöille, joiden toimintaa voidaan aktivoida ja kehittää vammaisille soveltuvilla tietokoneohjelmilla sekä tietokoneen käytön mahdollistavilla oheislaitteilla
– Perheelle ja muille lähihenkilöille
– Kuntoutuksesta ja opetuksesta vastaaville henkilöille

Miten KYS-Tikoteekkiin pääsee?

Käyntiä varten tarvitaan lähete ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ulkopuolelta tulevien osalta maksusitoumus.

Kommunikoinnin arviointi / Suppea kommunikoinnin arviointi

Kommunikoinnin arviointi: ensikäynti + 2-3 lisäkäyntiä
Suppea kommunikoinnin arviointi: ensikäynti + 1-2 lisäkäyntiä

Tavoitteena on löytää potilaalle toimiva ja käyttökelpoinen tapa kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa omassa toimintaympäristössä. Mikäli kommunikoinnin apuvälineeksi valitaan tietokone, siihen rakennetaan yksilöllinen kommunikointiohjelma ja selvitetään toimiva ohjaustapa. Arviointi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä potilaan ja lähipiirin henkilöiden kanssa. Heitä tuetaan ja ohjataan uusien kommunikaatiokeinojen käyttöönotossa. Pohjois-Savon sairaanhoitopirin asukkaille laitteet hankitaan jäsenmaksurahoitteisesti. Ulkokuntalaisten osalta kirjoitetaan omaan keskussairaalaan lausunto, jossa ovat jatkosuositukset ja suositukset apuvälinehankinnoista. Arvioinnista vastaa puheterapeutti yhteistyössä toimintaterapeutin (fysiatrian klinikasta) ja teknisen avustajan kanssa.

Tietokoneen käytön arviointi

Tavoitteena on selvittää potilaan toimintakyky ja toiminnalliset valmiudet käyttää tietokonetta. Arvioinnin perusteella valitaan tietokoneen ohjaintapa, ohjain ja ohjelmat, jotka lainataan arvioinnin ajaksi potilaalle. Tarvittaessa ohjelmiin ja ohjaimiin tehdään yksilöllisiä sovelluksia. Kuntoutuksellisin tarpeisiin Kuopion yliopistollinen sairaala ei tietokonetta hanki. Arvioinnista vastaa puheterapeutti yhteistyössä toimintaterapeutin ja teknisen avustajan kanssa. Toimintaterapeutin konsultaatioapua saadaan fysiatrian klinikasta.

Palveluista laskutetaan KYSin kuntalaskutushinnaston mukaisesti palvelun vaativuuden mukaan.

Yhteystiedot

KYS-Tikoteekki
Kuopion yliopistollinen sairaala / Puijon sairaala
Foniatrian poliklinikka ja päiväyksikkö
Puijonlaaksontie 2
70210 KUOPIO
(PL 100, 70029 KYS)

Puheterapeutti Maiju Kemppainen p. 044-7176857 (to klo 12 – 13)
Puheterapeutti Katja Jauhiainen p. 044-7172838 (to klo 12 – 13)
Toimintaterapeutti Anni Savolainen p. 044-7179663
Tekninen ohjaaja Seppo Virta p. 044-7174678
Tekninen ohjaaja Markus Patrikainen p. 044-7176865

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kuh.fi

KYS Foniatria (www.psshp.fi)