Pori

Satakunnan hyvinvointialue / Maakunnallinen apuvälinekeskus

Satakuntalaisten kommunikoinnin sekä tietokoneen käytön ja ympäristönhallinnan apuvälinepalvelut järjestetään osana Maakunnallista apuvälinekeskusta.

Kenelle palveluja?

  • Henkilöille, joilla on sairauden tai vamman aiheuttamia vuorovaikutuksen, puheen tuoton ja/tai ymmärtämisen vaikeuksia, ja joiden kommunikointia voidaan edistää puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointikeinoilla.
  • Henkilöille, joilla toimintakyvyn haasteet vaikeuttavat tietokoneen käyttöä tai estävät sen.

Maakunnallisessa apuvälinekeskuksessa on mahdollista yhdistää myös ympäristönhallinnan apuvälineosaamista sekä kommunikoinnin että tietokoneen käytön apuvälineiden yhteyteen.

Miten kommunikoinnin apuvälinepalveluihin pääsee?

Kommunikoinnin apuvälinepalveluihin tarvitaan lähete, jonka voi tehdä joko julkisen sektorin lääkäri tai erityistyöntekijä kuntoutustyöryhmän jäsenenä (esim. puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, psykologi, sosiaalityöntekijä). Aloitteen lähetteen tekemiseksi voi tehdä kuka tahansa apuvälinetarpeen havaitseva henkilö.

Mitä apuvälineprosessiin kuuluu?

Apuvälinearvio koostuu useasta osasta. Käyntien määrä riippuu asiakkaan tarpeesta.
Käyntien yhteydessä:
– arvioidaan asiakkaan apuvälinetarve
– hankitaan /rakennetaan soveltuva apuväline ja lainataan se käyttäjälle
– perehdytetään käyttäjää ja lähiympäristöä laitteen käyttöön
– huolletaan ja päivitetään apuvälineitä tarvittaessa
– ohjataan ja konsultoidaan käyttäjien lähiympäristöä sekä kuntoutus-, hoito- ja opetusalan ammattilaisia apuvälineisiin ja niiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Kustannukset

Apuvälinekäynnit ovat asiakkaille maksuttomia. Kotikuntaa laskutetaan voimassa olevan sairaanhoitopiirin käyntihinnaston mukaisesti ja hankittujen apuvälineiden osalta kunnan sopimuksen mukaisesti.

Yhteystiedot

Satakunnan hyvinvointialue / Maakunnallinen apuvälinekeskus
Rahtitie 4
28430 PORI

Puheterapeutti Maria Rautava (p. 044-707 9412)
Apuvälinealan asiantuntija Eveliina Ojala (p. 0504735509)
Huoltoteknikko Sami Kuusisto (p. 044-7073544)

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)sata.fi

Apuvälinepalvelut (www.satasairaala.fi)