Tietokoneen käyttöä helpottavat ohjelmat

Kirjoitustaitoiselle puhevammaiselle henkilölle tekstinkäsittelyohjelma on kommunikoinnin apuväline. Tekstinkäsittelyohjelmaan voidaan yhdistää puhesynteesi, joka lukee kirjoitetun tekstin ääneen. Puhesynteesi voi lausua ääneen jokaisen kirjoitetun kirjaimen, jolloin ohjelma toimii oikeinkirjoituksen tukena.

Tekstinkäsittelyohjelmat ovat paitsi kirjoittamisen, myös tekstin lukemisen, muokkaamisen ja ymmärtämisen apuvälineitä. Esimerkiksi näkövammainen henkilö hyötyy tekstin koon säätämisestä. Teksinkäsittelyohjelmassa on myös muita kirjoittamista helpottavia asetuksia.Lisäksi eri käyttöjärjestelmistä löytyy useita helppokäyttötoimintoja.

Skannausohjelmilla voidaan muuttaa painettu materiaali digitaaliseen muotoon. Esimerkiksi lomakkeita ja oppikirjan tehtäviä voidaan täyttää tietokoneella, jos kynällä kirjoittaminen on työlästä tai mahdotonta.

Sanaennustusohjelma helpottaa tekstintuottamista. Kirjoitettaessa sanan alkua sanaennustusohjelma ehdottaa mahdollista sanan loppua. Sanaennustusohjelma voi olla oppiva, jolloin se muistaa käyttäjän useimmiten valitsemat sanat. Joihinkin ohjelmiin on mahdollista lisätä oma sanasto.

Sanaennustusohjelma on vakiona useissa tekstinkäsittelyohjelmissa ja ruutunäppäimistöohjelmissa. Ohjelmia on kaupallisesti myynnissä, sekä ladattavissa ilmaiseksi internetistä.

Puhesynteesiohjelma muuntaa tekstin puheeksi. Puhesynteesiä käytetään yhteensopivan kommunikointiohjelman tai tekstinkäsittelyohjelman kanssa tietokoneessa tai älypuhelimessa. Ohjelmalla puhevammainen henkilö tuottaa itsenäisesti esimerkiksi symboliviestejä tai kirjoitettua tekstiä ja tulostaa ne puhesynteesin ääneen lukemina.

Auditiivinen askellus toimii puhesynteesin avulla. Auditiivinen askellus on tapa valita merkkejä ja rakentaa viestejä kommunikointiapuvälineellä. Kommunikointiohjelmaa käytettäessä äänituki luettelee yksi kerrallaan merkkejä, joista puhevammainen henkilö valitsee haluamansa.

Ruudunlukuohjelma muuttaa puhesynteesin avulla puheeksi kaiken tietokoneen näytöllä näkyvän tai hiirellä osoitetut kohdat, kuten valikot tai sähköpostiviestien tekstit. Ruudunlukuohjelma on helpottaa tietokoneen käyttöä mm. henkilöillä, joilla lukeminen tai luetun ymmärtäminen on vaikeaa, sekä näkövammaisilla.

Suurennusohjelmalla tietokoneen näytön sisältö- teksti, kuvat ja grafiikka- voidaan suurentaa käyttäjälle sopivaksi. Suurentaminen helpottaa tekstin luettavuutta ja yksityiskohtien erottamista.

Tietokoneohjelmien tarve arvioidaan yksilöllisesti. Tarvittavat ohjelmat lainataan erikoissairaanhoidosta osana laitekokonaisuutta.

Sanaennustusohjelma lainataan helpottamaan kirjoittamista. Puhesynteesiohjelma lainataan tukemaan ja korvaamaan puhetta, yleensä kommunikointiohjelmaa varten. Ruudunluku- ja suurennusohjelmia lainataan erityisesti näkövammaisille henkilöille.

Tekstinkäsittelyohjelmille lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä ei pääsääntöisesti ole määritelty saatavuusperusteita.

Huomioitavaa

Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon myös muut ohjelmista mahdollisesti hyötyvät, esimerkiksi lukihäiriöiset henkilöt. Kun tekstinkäsittelyohjelma tarvitaan kommunikoinnin ja tiedonhallinnan apuvälineeksi, se tulisi lainata erikoissairaanhoidosta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi

”Erikoisohjelmia (esim. suurennus- tai ruudunlukuohjelma) voidaan luovuttaa yksilöllisen tarvearvioinnin perusteella, kun ne ovat välttämättömiä asiakkaan päivittäisessä toiminnoissa suoriutumiseksi. Luovuttamisen edellytyksenä on asiaan perehtyneen asiantuntijan ja /tai monialaisen asiantuntijaryhmän tekemä arviointi.”

Apuvälineluokat
TIETOKONEEN TULOSTUSLAITTEET 22 39
Tulostuksen erikoisohjelmat 22 39 12
Suurennusohjelmat 22 39 12 01
Ruudunlukuohjelmat 22 39 12 02

Lisää aiheesta:

Kirjoittamisen apuvälineet (www.papunet.net)
Lukihäiriö (www.lukihairio.fi)
Datero Erityisryhmien TVT-keskus (www.datero.fi)
Ohjeita miten tietokoneen asetuksilla voidaan helpottaa lukemista ja kirjoittamista (www.smaly.fi)
Microsoftilta helpotusta lukemiseen ja kirjoittamiseen (tikonen.fi)