Näppäimistöt

Soveltuva näppäimistö valitaan yksilöllisesti henkilön tarpeen ja toimintakyvyn mukaan, huomioiden motoriset ja kognitiiviset taidot ja näkökyky.

Näppäimistöjä on erikokoisia, -muotoisia ja –tuntuisia. Näppäimistö voi olla esimerkiksi kaareva ja pehmeä tai kova suorakaiteenmuotoinen. Näppäimistö voi antaa painalluksesta tunto- tai äänipalautteen. Näppäinten koko, muodot, niiden merkinnät, toiminnot ja sijoittelu voivat vaihdella.

Näppäimistön päälle voidaan asettaa reikälevy, jolloin näppäimiä painetaan levyn aukkojen kohdilta. Reikälevyn avulla ehkäistään tahattomia näppäinpainalluksia. Tietyt näppäimistöt kestävät vettä, jos näppäimistöä on tarve pestä.

Pieni näppäimistö sopii henkilölle, jonka yläraajojen liikkeet ovat suppeat. Näppäimistö, joka reagoi kevyisiin painalluksiin kompensoi lihasheikkoutta.

Ohjelmoitavaan kosketuslevyyn luodaan yksilöllinen näppäimistöpohja. Näppäimistöstä voidaan karsia pois henkilölle tarpeettomat merkit ja rakentaa ulkoasultaan ja toiminnoiltaan käyttäjälle sopiva näppäimistö.

Jos kirjoittaminen perinteisellä näppäimistöllä ei onnistu, voidaan kokeilla ruutunäppäimistöä. Ruutunäppäimistöä käytetään askellustoiminnolla tai hiirellä osoittaen. Ruutunäppäimistön merkkien kokoa voidaan kasvattaa tai merkit voidaan järjestää uudelleen käyttäjän tarpeiden mukaan. Ruutunäppäimistöohjelma sisältyy mm. kommunikointiohjelmiin ja vakiona Windows-käyttöjärjestelmään.

Näppäimistö voidaan lainata erikoissairaanhoidosta osana laitekokonaisuutta tietokoneen käytön mahdollistamiseksi.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi:

”Tietokoneiden tiedonsyöttölaitteet -luokan apuvälineitä voidaan luovuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä asiakkaalle, jonka tietokoneen käyttö sairaudesta tai vammasta johtuen ei onnistu tavanomaisilla tietokoneiden syöttölaitteilla ja tiedonsyöttölaite on välttämätön asiakkaan päivittäisessä toiminnoissa suoriutumiseksi. Luovuttamisen edellytyksenä on asiaan perehtyneen asiantuntijan ja /tai monialaisen asiantuntijaryhmän tekemä arviointi.

Harjoittelussa käytettäviä tiedonsyöttölaitteita ei luovuteta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.

Tavanomaisina kuluttajatuotteena saatavia tiedonsyöttölaitteita ei luovuteta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.”

Apuvälineluokat
TIETOKONEIDEN TIEDONSYÖTTÖLAITTEET 22 36
Näppäimistöt 22 36 03