Näytöt, tulostimet ja muut oheislaitteet

Näytöt

Käyttäjälle soveltuvan näytön valitseminen on osa tietokoneavusteisen kommunikoinnin apuvälineratkaisua. Näyttöjä on eri kokoisia, laajakuvallisia, heijastamattomia ja toisia paremmin ulkokäyttöön sopivia. Tabletit ovat kaikki kosketusnäytöllisiä.

Tietokoneen käyttäjän näkökyky vaikuttaa valittavan näytön kokoon ja muihin ominaisuuksiin. Näytön tulee olla säädettävissä sopivalle etäisyydelle ja katselukulmaan hyvän työskentelyasennon säilyttämiseksi. Ks. asettelu- ja kiinnitysvälineet

Kannettavan tietokoneen rinnalla voidaan käyttää erillistä näyttöä, joka on asennettu kiinnitysvarteen tai lattiatelineeseen. Toimivaa tietokonetta ei tarvitse uusia esimerkiksi henkilön näkökyvyn heiketessä, vaan erillinen näyttö vaihdetaan sopivaksi.

Tulostimet

Kommunikointiohjelman käyttäjä voi tarvita tulostinta mm. viestin tallentamista tai lähettämistä varten. Tulostettu viesti toimii myös muistin tukena. Esimerkiksi asumisyksikössä asukas ja henkilökunta voivat kommunikoida päivän aikana laadittujen, tulostettujen viestien avulla. Tulostettu kuvaviesti voi olla apuna myös lääkärikäynnillä.

Tulostin tarvitaan apuvälineeksi myös manuaalisen kommunikointimateriaalin päivittämiseksi. Esimerkiksi kommunikointikansion päivitetty sivu tulostetaan puhevammaisen henkilön välittömään käyttöön. Useimmiten tarvitaan väritulostinta, sillä kommunikointimateriaalissa väreillä on olennainen merkitys.

Kaiuttimet ja mikrofonit

Kommunikoinnin apuvälineinä toimiviin tietokoneisiin liitetään usein lisäkaiuttimet riittävän äänentoiston takaamiseksi. Lisäkaiuttimia on markkinoilla laaja kirjo erilaisia malleja; pienikokoiset kaiuttimet kulkevat tietokoneen mukana. Mikrofoni tarvitaan tietokoneeseen äänen tallentamista varten, jolloin esimerkiksi kommunikointiohjelmaan voidaan äänittää viestejä.

Muut tietokoneen käytön lisävarusteet

Kommunikointiohjelmat asennetaan tietokoneelle yleensä internetin kautta. Joskus ne kuitenkin toimitetaan usb-tikulla.

Tietokoneen ulkoiset muistit ovat ehdottomia tiedon tallennusta ja varmuuskopiointia varten. Kommunikointiohjelman yksilöllinen sovellut varmuuskopioidaan ulkoiselle muistitikulle, Cd/DVD-levylle tai ulkoiselle kiintolevylle mahdollisen konerikon varalta. Varmuuskopiosta ohjelman sisällön palauttaminen onnistuu helposti, eikä koko sovellusta tarvitse rakentaa uudestaan.

Oheis- ja lisävarusteet, kuten esimerkiksi tiedonsyöttölaitteet, yhdistetään tietokoneen liittimiin. Liittimiä on tietokoneessa rajallisesti, joten tarvittaessa niiden määrää voidaan lisätä moniportilla eli jakajalla, esimerkiksi USB-väylien määrää lisäävällä jakajalla. Oikean liittimen puuttuessa tietokoneesta se voidaan korvata muunnossovittimella.

Yksilöllisillä asennusratkaisuilla kommunikoinnin apuvälineenä käytettävä tietokone kulkee mukana, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvalla henkilöllä.

Näyttö voidaan lainata erikoissairaanhoidosta osana tietokonelaitteistoa tai erillisenä osana tietokoneen käytön apuvälineeksi näytön erityisominaisuuksien vuoksi.

Tulostin voidaan lainata erityisperustein erikoissairaanhoidosta osana tietokonelaitteistoa. Tulostimen väripatruunat ovat asiakkaan itse kustannettavia.

Kaiuttimet tai mikrofoni lainataan tarvittaessa erikoissairaanhoidosta osana kommunikointiapuvälineistöä (tietokonekokonaisuutta tai kommunikointilaitetta). Jos kaiuttimia tai mikrofonia tarvitaan etätulkkauksessa, johon henkilö on oikeutettu, myöntää Kela tarvittavan laitteiston.

Tietokoneen käytössä tarvittavat lisävarusteet lainataan erikoissairaanhoidosta laitekokonaisuuden osana tietokoneen käytön mahdollistamiseksi. Osa sairaanhoitopiireistä ei myönnä modeemeja tai ulkoisia muistiyksiköistä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi

 

Apuvälineluokat
TIETOKONEEN TULOSTUSLAITTEET 22 39
Visuaaliset tietokonenäytöt ja tietokoneen lisävarusteet 22 39 04
Tulostimet 22 39 06
Ääneen perustuvat näytöt 22 39 07
ÄÄNTÄ JA KUVAA TALLENTAVAT, TOISTAVAT ja NÄYTTÄVÄT APUVÄLINEET 22 18
Mikrofonit 22 18 33
Kaiuttimet 22 18 36
TIETOKONEET JA PÄÄTELAITTEET 22 33
Vaihtoehtoiset syöttölaitteet 22 36 12
Tiedonsyöttöohjelmat 22 33 18