Tietokoneet

Tietokone on kommunikoinnin, tiedonhallinnan, kirjoittamisen, lukemisen ja taitojen harjoittelun apuväline. Tietokone tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet osallistumiseen ja itsenäiseen toimintaan. Kommunikointi, tiedonsaanti ja -välitys ei rajoitu paikkaan, aikaan tai läsnä oleviin henkilöihin. Puhevammaiselle henkilölle tietokoneen käyttö voi olla mahdollisuus tasavertaisempaan kommunikointiin.

Puhevammainen henkilö viestii tietokoneella kirjoittaen tai kommunikointiohjelman avulla. Tietokoneen ja ohjelmien ohjaamiseen on lukemattomia keinoja. Huolellisen arvioinnin ja kokeilun perusteella tietokonelaitteisto yksilöidään käyttäjän toimintakykyä vastaavaksi asetusten, oheislaitteiden ja –ohjelmien avulla. Tietokone luovutetaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä aina yhdessä kommunikointisovelluksen kanssa.

Henkilö, joka käyttää tietokonetta apuvälineenä tarvitsee usein myös lähi-ihmisten tukea ja ohjausta. Sekä apuvälineen käyttäjä, että lähi-ihmiset opastetaan tietokoneen ja ohjelmien käyttöön.

Monipuolisuudestaan huolimatta tietokone ei voi olla käyttäjänsä ainoa kommunikoinnin väline. Tekniset laitteet ja ohjelmat vaativat päivittämistä, huoltoa ja korjausta, jolloin puhevammainen henkilö tarvitsee muita keinoja viestimiseen. Tietokonetta ei aina ole mahdollista kuljettaa mukana, jolloin myös tarvitaan vaihtoehtoisia kommunikointikeinoja.

Opas tietoteknisiin apuvälineratkaisuihin