Laitteet

Kommunikointilaitteet ovat teknisiä kommunikoinnin apuvälineitä. Kommunikointilaitteeseen äänitetään tarvittavia viestejä, tai viesti kirjoitetaan näppäimistöllä. Myös älypuhelin voi toimia kommunikointilaitteena, jos siinä käytetään kommunikointiohjelmaa tai sen avulla viestitään kirjoittamalla. Näiden apuvälineiden etuna on mahdollisuus tulostaa viestit puheena.

Tietokoneissa tai tableteissa käytettävät kommunikointiohjelmat tarjoavat monipuoliset kommunikointimahdollisuudet. Kommunikointiohjelman sisältö yksilöidään käyttäjän kommunikointitarpeiden mukaiseksi. Sisällön yksilöimisessä käytetään markkinoilta saatavia kommunikointisisältöjä ja kuvapankkiohjelmia.

Tietokoneavusteisen kommunikoinnin kokonaisuuteen liittyy monenlaisia oheislaitteita ja -ohjelmia, ja siksi päätelaitteet esitellään omassa osiossaan.

Puhevammaisella henkilöllä voi olla käytössä monia kommunikointikeinoja. Kommunikointilaitteen rinnalla käytetään usein manuaalista apuvälinettä, kuten kommunikointikansioita ja muita kommunikointikeinoja kuten piirtämistä, eleitä tai ilmeitä. Tekninen väline voi mennä rikki tai vaatia huoltoa, jolloin henkilö tarvitsee muita keinoja kommunikointiin.