Kuvapankit ja sanastot

Kuvapankkiohjelmien avulla rakennetaan ja päivitetään kommunikointimateriaalia, kuten kommunikointikansioita ja -ohjelmia. Kommunikointimateriaalia tulee päivittää säännöllisesti puhevammaisen henkilön tarpeen mukaisesti sanaston kartuttamiseksi ja kommunikointimahdollisuuksien lisäämiseksi.

Kaupallisia kuvapankkiohjelmia ovat esimerkiksi PCS-kuvat, piktogrammit ja WLS-kuvat. Kuvatyökaluohjelmat sisältävät kuvapankin lisäksi myös ominaisuudet, joiden avulla kommunikointikansion tai -taulun rakentaminen ja päivittäminen on sujuvaa. Kuvatyökaluohjelmia ovat esimerkiksi Boardmaker, Symbolikirjoitus 2000, Kartantekijä ja Kerro kuvin.

Internetin kuvapankeista voi ladata kuvia omaan käyttöön. Kuvia löytyy esimerkiksi Papunetin kuvapankista, josta on saatavissa mm. Mulberry- ja Sclera-kuvakokoelmien kuvia.

Kommunikointiin tarkoitettuja kuvapankkiohjelma voidaan lainata erikoissairaanhoidosta puhevammaiselle henkilölle osana kommunikointiapuvälineistöä materiaalin valmistusta ja päivittämistä varten. Erikoissairaanhoidossa arvioidaan yksilöllisesti, millaisia kuvia asiakas tarvitsee ja millaiset kuvat vastaavat asiakkaan toimintakykyä. Arvioinnin perusteella valitaan soveltuva kuvapankki- ja kuvatyökaluohjelma.

Kommunikointimateriaalin päivittämiselle nimetään puhevammaisen henkilön lähipiiristä vastuuhenkilö, jolle opetetaan kuvapankki- ja kuvatyökaluohjelman käyttö. Vastuuhenkilön tulee myös tietää, mihin hän voi päivittämiseen liittyvissä ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä.

Huomioitavaa

Kommunikointimateriaalin lainan yhteydessä tulee myöntää kuvapankkiohjelma sekä ohjelman käyttöön oikeuttava lisenssi pitkäaikaiseen lainaan. Lisenssi on henkilökohtainen ja sitä ei voida kierrättää toiselle käyttäjälle. Lisenssiä ja ohjelmaa ei voida myöntää vain väliaikaisesti, sillä käyttäjällä on oikeus kommunikointimateriaalin sisällön jatkuvaan päivittämiseen. Materiaalin päivittäminen on edellytys kommunikointimateriaalin toimivuudelle.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi

”Tiedonsyötön lisälaite voidaan luovuttaa yksilöllisen tarvearvioinnin perusteella lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä osana tietokoneratkaisua.”

Apuvälineluokat
TIETOKONEIDEN TIEDONSYÖTTÖLAITTEET 22 36
Tiedonsyötön lisälaitteet 22 36 15
Kuvapankit ja sanastot 22 36 15 03

Lisää aiheesta:

Papunetin kuvapankki (www.papunet.net)