Kommunikointilaitteet

Kommunikointilaite on kommunikoinnin tekninen apuväline, joka tulostaa viestit digitaalisena äänenä tai synteettisenä puheena.

Kommunikointilaitteessa voi olla viestipainikkeita tai -ruutuja, joita valitsemalla laitteeseen äänitetyt viestit kuuluvat puheena. Viestiä kuvaava merkki voidaan esittää kuvalla, graafisella symbolilla tai esineellä. Kommunikointilaitteen käyttäjä aktivoi viestiruudut painamalla niitä kädellä tai puhelaitteeseen liitetyn ohjaimen avulla.

Näppäimistöllä varustetulla laitteella kirjoitettu viesti näkyy laitteen näytöllä ja se voidaan toistaa puhesyntetisaattorin lukemana.

Kommunikointilaitteet soveltuvat käytettäväksi erityisesti tilanteisiin, joissa oma viesti pitää saada konkreettisesti kuuluville ilman toisen ihmisen tarjoamaa tulkkausta. Yhden viestin laitteilla voi ilmaista lyhyitä kommentteja. Useamman viestin laitteet soveltuvat tilanteisiin, joissa asiakas tarvitsee viestimiseen  juuri kyseiseen tilanteeseen valittua sanastoa ja viestejä (esim. kysymyksiä, kommentteja). Osassa laitteista on myös monta viestitasoa, mikä mahdollistaa viestien äänittämisen valmiiksi useampiin eri tilanteisiin eri tasoille. Näppäimistöllä varustetuilla laitteilla voi kirjoittaa pitkiäkin viestejä.

Myös tietokone tai älypuhelin yhdessä kommunikointiohjelman  kanssa toimivat kommunikoinnin apuvälineenä. Kommunikointiohjelman käyttö mahdollistaa yhden tai useamman viestin kommunikointilaitetta laajemmat kommunikointimahdollisuudet.

Kommunikointilaitteen rinnalla henkilöllä tulee olla jokin muu kommunikoinnin apuväline, kuten kommunikointikansio. Kommunikointilaitteet ovat teknisiä apuvälineitä, jotka voivat mennä rikki ja vaatia huoltoa, jolloin henkilö tarvitsee muita keinoja viestimiseen. Laitteet eivät myöskään sovellu käytettäväksi kaikissa tilanteissa, kuten kosteissa olosuhteissa.

Kommunikointilaite lainataan pääsääntöisesti erikoissairaanhoidosta kommunikoinnin apuvälineeksi tukemaan tai korvaamaan puhetta. Laitteet, joiden käyttöönotto ei edellytä laajempaa kommunikoinnin arviointia (esim. yhden viestin laitteet) voidaan hankkia perusterveydenhuollon kautta.

Huomioitavaa

Apuvälineen  lainanneen tahon tulee varmistaa, että kommunikointilaitteen korjauksen tai huollon aikana asiakkaalla on muu toimiva kommunikoinnin apuväline tai kommunikointikeino käytössään.

Valtakunnallinen ohje  luovutusperusteeksi

”Kommunikointilaitteiden luovuttaminen edellyttää asiakkaan ymmärrystä laitteen käytöstä. Lisäksi hänen tulee itse pystyä käyttämään laitetta jollakin ohjaintavalla. Yhden tai muutaman viestin laitteet voidaan luovuttaa myös orastavien kommunikointitaitojen tukemiseen.

Kirjoittamiseen perustuvat kommunikointilaiteet luovutetaan välttämättömään päivittäiseen lähikommunikointiin. Yksilöllisen tarvearvioinnin perusteella voidaan mahdollistaa etäkommunikointi. Tällöin asiakas hankkii itse Internetliittymät ja mahdolliset sähköpostiohjelmat.”

Apuvälineluokat
KOMMUNIKOINTILAITTEET 22 21 09
Yhden viestin laitteet 22 21 09 01
Usean viestin laitteet 22 21 09 02
Kirjoittamiseen perustuvat kommunikointilaitteet 22 21 09 03

Lisää aiheesta:

Puhelaitteet (www.papunet.net)