Kommunikointiohjelmat

Kommunikointiohjelma on tietokoneessa, älypuhelimessa tai tabletissa toimiva alusta, jonne puhevammaiselle henkilölle on rakennettu tai valmiista kommunikointisovelluksesta yksilöity toimiva kommunikoinnin kokonaisuus. Osaan kommunikointiohjelmista tulee hankkia erillinen puhesynteesi, toisissa puhesynteesi on osa ohjelmaa.

Kommunikointiohjelman käyttäjä muodostaa merkeistä (kuvista, bliss-symboleista, sanoista) viestejä, jotka tulostetaan puheena kommunikointikumppanille. Käyttäjän valitsemat merkit siirtyvät näkyviin viestiriville. Ominaisuus tukee muistia ja rakennettavan viestin hahmottamista ja muodostamista merkki kerrallaan. Rakennettuja viestejä voi lähettää myös sähköpostina tai tekstiviestinä kommunikointikumppanille, joka vastaanottaa viestit tekstiksi muunnettuna.

Kommunikointiohjelman  käyttäminen edellyttää toimivaa laitteen ohjaintapaa sekä riittäviä kognitiivisia taitoja hallita ja käyttää ohjelmaa. Ohjelman ohjaus voi tapahtua kosketusnäytön, erillisten hiiriohjainten tai kytkinkäyttöisen askellustoiminnon avulla.

Kommunikointiohjelman rinnalla henkilöllä tulee olla jokin muu kommunikoinnin apuväline, kuten kommunikointikansio. Kommunikointiohjelmaa käytetään teknisissä laitteissa, jotka voivat mennä rikki ja vaatia huoltoa, jolloin henkilö tarvitsee muita keinoja viestimiseen. Myös itse ohjelma voi vaatia ajoittain päivittämistä tai virheiden korjaamista.

Kommunikointiohjelman sisältö yksilöidään asiakaskohtaisesti. Sisällön huolellisesta suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavat puheterapeutti, tekninen ohjaaja ja AAC-ohjaaja yhdessä asiakkaan kanssa.

Sisällön rakentamisessa käytetään kommunikointohjelman omaa kuvapankkia sekä tarvittaessa muita kuvapankkeja. Asiakkaalle tulee lainata sisällön rakentamiseen ja päivittämiseen tarvittava sovellus tai erillinen kuvapankki ja sen  käyttöön oikeuttava lisenssi.

Huomioitavaa

Apuvälineen lainaavan tahon tulee huolehtia siitä, että apuvälineen käyttäjä ja hänen tukihenkilönsä saavat ohjauksen apuvälineen käyttöön ja päivitykseen. Lisäksi tulee sopia siitä, kuka huolehtii apuvälineen toimivuudesta, suppeista päivityksistä ja tarvittavista yhteydenotoista apuvälineen luovuttaneeseen yksikköön.

Apuvälineen  lainanneen tahon tulee myös varmistaa, että kommunikointilaitteen korjauksen tai huollon aikana käyttäjällä on vastaava tai muu toimiva kommunikointikeino käytössään.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi

” Tietokoneelle asennettavat kommunikointisovellukset, joilla voi tuottaa viestejä joko kuvin tai kirjoittamalla. Asiakkaalle yksilöllistetään arviointiprosessin aikana yksilöllinen sisältö kommunikointisovellukseen. Kommunikointisovellus luovutetaan ohjatusti tai kokeilujakson kautta asiakkaan käyttöön.

Lähiverkostoa ohjataan sovellusten muokkaamisessa ja päivittämisessä. Tarvittaessa tehdään suositus vammaispalveluun kommunikointiohjauksesta. Ks. Vammaispalvelujen käsikirja/ Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus.

Osassa ohjelmista voidaan edellyttää jonkun läheisen/läheisten käyvän ohjelman käyttöönottokoulutuksen apuvälineestä vastaavan tahon kustantamana.”

Apuvälineluokat
LÄHIKOMMUNIKOINNIN VÄLINEET 22 21
Lähikommunikoinnin ohjelmat 22 21 12

Lisää aiheesta:

Kommunikointiohjelma (www.papunet.net)
Vammaispalvelujen käsikirja (www.thl.fi)