Muut laitteet ja välineet

Yksilölliset asettelu- ja kiinnitysratkaisut parantavat apuvälineen käytettävyyttä ja ergonomiaa. Yläraajojen toimintakyvyn ollessa heikentynyt, voidaan apuvälinettä käyttää erilaisilla käden toimintaa auttavilla tai korvaavilla välineillä. Soveltuvien ratkaisujen löytäminen edellyttää huolellista henkilön toimintakyvyn arviointia ja välineiden käytön kokeilua.

Äänentuoton apuvälineet korvaavat tai vahvistavat henkilön omaa puheääntä.