Asettelu- ja kiinnitysvälineet

Asettelu- ja kiinnitysvälineillä kommunikointiapuväline tai tietokone asetetaan ja kiinnitetään helposti saataville ja lähelle käyttäjää. Asettelu- ja kiinnitysvälineitä ovat mm. erilaiset kiinnitys- ja tukivarret ja kiinnitysalustat, joiden avulla laite tai ohjain pysyy paikallaan. Asettelu- ja kiinnitysratkaisut muokataan yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden mukaisiksi.

Lukuteline ja kirjanpidin

Lukutelineen tai kirjanpitimen avulla luettava teksti säädetään lukemiseen sopivalle etäisyydelle ja kaltevuudelle. Lukutelineestä voi lukea lehteä tai kirjaa myös makuuasennosta. Lukutelineen käytöllä voidaan parantaa ergonomiaa ja työskentelyasentoa.

Asettelu- ja kiinnitysvälineet lainataan pääsääntöisesti erikoissairaanhoidosta kommunikoinnin apuvälineen käytön mahdollistamiseksi.

Lukuteline tai kirjanpidin voidaan lainata hoitovastuun mukaan perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta kommunikointimateriaalin, kuten kansioiden tai taulujen telineeksi.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi

”Lukuteline voidaan luovuttaa asiakkaalle, kun apuväline mahdollistaa kirjojen ja lehtien omatoimisen lukemisen ja lukeminen on oleellinen osa jokapäiväistä toimintaa eikä normaalit kaupasta ostettavat lukutelineet ole riittäviä. Lukutelineitä voidaan käyttää myös muihin päivittäisen toiminnan tarpeisiin, kuten kommunikoinnin apuvälineen sijoitteluun käyttäjän ulottuville.

Koulukäyttöön tarvittavat lukutelineet ja kirjanpitimet hankkii koulutoimi.

Tavanomaisia kuluttajatuotteena saatavia lukutelineitä ym. lukemisen välineitä ei luovuteta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.”

Asennusvarret ja telineet

Välineet joiden avulla kiinnitetään tai asennetaan syöttölaitteet tietokoneeseen.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi

”Tiedonsyötön lisälaite voidaan luovuttaa yksilöllisen tarvearvioinnin perusteella lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä osana tietokoneratkaisua.”

Apuvälineluokat
LUKEMISEN APUVÄLINEET 22 30
Lukutelineet ja kirjanpitimet 22 30 15
TIETOKONEIDEN TIEDONSYÖTTÖLAITTEET 22 36
22 36 15 01 Asennusvarret ja telineet

Lisää aiheesta:

Apuvälineiden kiinnitysratkaisut  (www.papunet.net)