Äänentuoton apuvälineet

Puheääni voi heikentyä tai puuttua sairauden tai toiminnallisen häiriön vuoksi. Työperäisestä äänihäiriöstä voivat kärsiä esimerkiksi puhetyötä tekevät opettajat. Jotkin sairaudet, kuten neurologinen sairaus ALS, vaikeuttaa äänen tuottamista ja puheääni vaimenee. Kurkku- tai suusyövän takia kurkunpää voidaan poistaa, jolloin oma puheääni menetetään. Äänentuoton apuvälineet korvaavat tai vahvistavat henkilön omaa puheääntä.

Puhevibraattori

Mikäli varsinainen äänilähde ei ole käytössä tai ei toimi, kaulalle voidaan asettaa ulkopuolinen äänilähde eli puhevibraattori. Puhevibraattori tuottaa värähtelyä, joka tuottaa puheessa tarvittavan äänen.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi

”Puhevibraattori voidaan louvuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä kurkunpään osittaisen tai täydellisen poiston jälkeen, kun puheen muodostaminen ei muilla keinoin onnistu (esim. proteesipuhe tai ruokatorvipuhe). Hoitovastuussa oleva erikoislääkäri (yleensä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri) tekee lähetteen äänihäiriöihin erikoistuneelle puheterapeutille, joka vastaa puhevibraattorin soveltuvuuden arvioinnista ja kokeilujakson toteuttamisesta. Kokeilujakson tulee olla riittävän pitkä ja se toteutetaan arvioinnista vastuussa olevan tahon apuvälineillä. Apuvälineratkaisu tehdään asiakkaan hoitovastuussa olevasta organisaatiosta. Seurannasta ja käytön tuesta vastaa apuvälineen omistava taho.”

Henklökohtainen puheäänenvahvistaja

Henkilökohtaiset puheäänenvahvistimet ovat laitteita, jotka voimistavat henkilön omaa puheääntä. Laitteeseen sisältyvät mikrofoni, sekä lähetin ja vahvistin tai kaiutin. Henkilökohtaisesta puheäänenvahvistimesta hyötyvät henkilöt, joiden oma puheääni on toiminnallisen äänihäiriön tai sairauden vuoksi heikentynyt.

Henkilökohtaisen puheäänenvahvistimen tarve arvioidaan erikoissairaanhoidossa (yleensä foniatrian,  korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikössä tai kommunikaation apuvälineiden asiantuntijayksikössä) tai perusterveydenhuollossa puheterapeutin kautta.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi

”Puheäänenvahvistin voidaan luovuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä foniatrin/puheterapeutin arvioinnin perusteella, kun asiakkaan ääni on pitkäaikaisesti heikentynyt sairauden tai muun elimellisen syyn vuoksi ja päivittäisistä kommunikointitilanteista suoriutuminen ei onnistu. Laitteen soveltuvuus käyttötarpeeseen tulee arvioida kokeilemalla laitteen käyttöä riittävän pitkän ajan.

Apuvälineluokat
ÄÄNENTUOTON APUVÄLINEET 22 09
Puhevibraattorit 22 09 03
Henkilökohtaiset puheäänenvahvistajat 22 09 06

Lisää aiheesta:

Ääniproteesi ja puheäänen vahvistin (www.papunet.net)