Käden toimintaa auttavat välineet

Kommunikoinnin apuvälineen käytön mahdollistamiseksi voidaan tarvita käden toimintaa auttava tai korvaava apuväline.

Kyynärvarsituki

Kyynärvarsituki tukee kyynärvarren ergonomista asentoa ja vähentää niska-hartiaseudun jännitystilaa. Kyynärvarsituki auttaa asennon ylläpitämisessä ja mahdollistaa siten esimerkiksi tietokoneella kirjoittamisen. Kyynärvarsituesta voivat hyötyä esimerkiksi CP-vammaiset henkilöt.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi:

”Tietokonetyöskentelyssä tarvittavia kyynärvarsitukia voidaan luovuttaa, kun ne ovat välttämättömiä asiakkaan itsenäisen tietokonetyöskentelyn mahdollistamiseksi. Luovuttamisen edellytyksenä on apuvälinealan asiantuntijan tekemä arviointi.”

Käsitappi ja otekahva

Käsitapista tai otekahvasta kiinnipitäminen vakauttaa työskentelyasentoa ja auttaa asennon ylläpitämistä. Toisen käden stabiloiminen tappiin tai kahvaan ehkäisee pakkoliikkeitä ja virheasentoja ja siten helpottaa vapaan käden toimintaa. Käsitapista tai otekahvasta voivat hyötyä esimerkiksi CP-vammaiset henkilöt.

Käsitappi tai otekahva lainataan hoitovastuun mukaan perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta henkilölle, jonka käsissä on pakkoliikkeitä, helpottamaan motorisesti tietokoneen käyttöä.

Puikot, sauvat, tikut

Erilaisilla puikoilla, sauvoilla ja tikuilla, kuten pää-, leuka- ja suutikuilla, voidaan korvata käsien toiminta tietokonetta tai kommunikointilaitetta ohjatessa. Puikkoja, sauvoja ja tikkuja voidaan käyttää myös käsien toimintaa korvaavana apuvälineenä esimerkiksi kirjoittamisessa, piirtämisessä ja maalaamisessa.

Puikot, sauvat ja tikut lainataan hoitovastuun mukaan perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta liikuntavammaiselle henkilölle korvaamaan tietokoneen tai kommunikointilaitteen ohjainta laitteen käytön mahdollistamiseksi, tai toiminnalliseksi välineeksi.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi:

”Tähän luokkaan kuuluvat mm. otsa- ja suupuikot ja niiden pidikkeet sekä painiketikut, joita käytetään pääasiassa laitteiden ja tietokoneen käyttämiseen tai lehtien lukemiseen. Puikkoja, sauvoja ja tikkuja voidaan luovuttaa lääkinnällisen kuntotuksen apuvälineenä yksilöllisen tarvearvioinnin perusteella.

Tavanomaisia kuluttajatuotteena saatavia puikkoja, sauvojan ja tikkuja ei luovuteta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.”

Laserosoitin ja osoitinlamppu

Laserosoittimen tai osoitinlampun käytöllä voidaan korvata kädellä osoittaminen, silloin kun se ei onnistu. Laserosoittimella tai osoitinlampulla voidaan myös harjoittaa pään asennon ja katseen käytön hallintaa. Osoittimen valo suunnataan siihen kohtaan, jota halutaan osoittaa, esimerkiksi tiettyyn kuvaan.

Laserosoitin tai osoitinlamppu lainataan erikoissairaanhoidosta vaikeasti puhe- tai liikuntavammaiselle asiakkaalle kommunikoinnin harjoitteluun, pään hallinnan harjoitteluun tai kommunikoinnin apuvälineeksi.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi:

”Tietokoneen osoitinlaite (vaihtoehtoinen tietokoneen ohjausratkaisu) voidaan luovuttaa asiakkaalle, jos tavanomaiset ohjausratkaisut eivät ole mahdollisia ja valittu osoitinlaite on välttämätön itsenäisen tietokoneen käytön mahdollistumiseksi.”

Näppäimistön reikälevy

Kommunikointilaitteen tai tietokoneen näppäimistön reikä- eli suojalevyn avulla  Voidaan välttää tahattomat näppäinpainallukset ja siten motorisesti helpottaa näppäimistön käyttöä. Näppäimiä painetaan reikälevyn reikien lävitse; kädet voivat levätä reikälevyn päällä ilman virhepainalluksia.

Apuvälineluokat
KÄSIVARREN, KÄDEN TAI SORMIEN TOIMINTOJA TAI NÄIDEN TOIMINTOJEN YHDISTELMIÄ AVUSTAVAT TAI KORVAAVAT VÄLINEET 24 18
Tarttumisvälineet 24 18 03
Otteenmuuntajat ja niiden lisävarusteet 24 18 06
Puikot, sauvat ja tikut 24 18 15
Tietokoneiden osoitinlaitteet 22 36 21
Toiminnan sallivat käsivarsituet 24 18 27