Älypuhelimet

Älypuhelimeen voidaan asentaa kommunikointi- ja puhesynteesiohjelma, jolloin puhelimesta tulee puhevammaisen henkilön kommunikoinnin apuväline. Puhelinmallit ovat ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan erilaisia ja niihin saatavat lisälaitteet sekä käyttöä helpottavat apuvälineohjelmat lisäävät entisestään älypuhelinten käyttömahdollisuuksia. Pienen kokonsa vuoksi älypuhelin voi soveltua käyttäjälle muita kommunikointilaitteita paremmin.

Joissain älypuhelimessa voidaan käyttää laajaa, käyttäjälle yksilöityä kommunikointiohjelmaa. Puhelimen kalenteria voidaan käyttää muistin tukena esimerkiksi päiväohjelmasta muistuttajana. Kalenterimerkintöjä voidaan lähettää tekstiviesteinä ja ne tallentuvat käyttäjän niin halutessa hänen omaan kalenteriinsa. Ennalta äänitetty puheviesti voidaan asettaa hälytysääneksi. Älypuhelimeen voi myös nauhoittaa toimintaohjeita äänitiedostoiksi, tai niitä voi lähettää ääniviesteinä. Puhelimen kameralla otettuja valokuvia voidaan käyttää tukena kommunikoinnissa. Useimmissa älypuhelimissa on myös mahdollisuus videoneuvotteluun.

Haasteena on älypuhelinten nopeasti vaihtuvat mallit. Juuri hyväksi todettua mallia ei hetken päästä enää saakaan kaupoista ja tietylle mallille rakennettu sovellus ei välttämättä toimi uudessa puhelimessa. Älypuhelinten kehitystä täytyy seurata tunteakseen mallit ja niiden ominaisuudet.

Älypuhelinten lisälaitteet ja -ohjelmat

Älypuhelimeen asennettu puhesynteesiohjelma muuntaa tekstin tai merkit puheeksi. Puhesynteesiominaisuuden ansiosta kuvilla tai symboleilla tuotetut viestit voidaan kuunnella. Kommunikointiohjelmalla rakennetut symboliviestit voi lähettää tekstiviestinä matkapuhelimeen. Useissa uusissa älypuhelimissa on ominaisuus, jolla tekstiviestit voidaan luettaa ääneen käyttäen matkapuhelimessa olevaa tai siihen hankittua puhesynteesiohjelmaa.

Ruudunlukuohjelma muuttaa puhesynteesin avulla puheeksi kaiken älypuhelimen näytöllä näkyvän, kuten valikot. Ruudunlukuohjelmasta hyötyvät erityisesti näkövammaiset ja äänitukea puhelimen käytössä tarvitsevat.

Suurennusohjelmalla suurennetaan haluttu osa näytöstä, jolloin tekstin luettavuus ja yksityiskohtien erottaminen helpottuu. Myös älypuhelinten kamerat toimivat suurennuslasina.

Puhelimiin on saatavana lisälaitteina muun muassa soiton ilmaisimia ja puhelinvahvistimia.  Älypuhelimeen voi yhdistää esimerkiksi kuulokkeita, kaiuttimia, erillisiä valaisimia, ulkoisia näppäimistöjä sekä irrallisia peliohjaimia. Lisälaitteiden avulla voidaan parantaa puhelimen käytettävyyttä.

Älypuhelin voidaan yhdistää tietokoneeseen, jolloin erillisen puhelinohjelmiston avulla on mahdollista kirjoittaa ja vastaanottaa tekstiviestejä esimerkiksi ruutunäppäimistöohjelmaa käyttäen.

Älypuhelin voidaan myöntää puhevammaiselle henkilölle kommunikoinnin apuvälineeksi, jos se on arvioinnin perusteella paras apuvälineratkaisu. Liittymän ja siihen kuuluvat maksut asiakas kustantaa itse.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi

”Mobiililaite (tablet-tietokone tai älypuhelin) voidaan luovuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä kommunikoinnin apuvälineenä yhdessä kommunikointisovelluksen kanssa, kun mukana kuljetettavuus on keskeinen käyttöperuste. Luovutuksen perusteena voi olla myös mobiililaitteella hallinnoitava ympäristönhallintajärjestelmä, jolloin järjestelmien turvallisen toimivuuden varmistaminen edellyttää tiettyjen järjestelmien yhteensopivuutta.”

Apuvälineluokat
Mobiililaitteet 22 33 06 02
PUHELIMEN KÄYTÖN JA TELEMATIIKAN APUVÄLINEET 22 24
Puhelimen lisälaitteet 22 24 21