Ohjaimet

Perinteisiä hiiriä on saatavilla erikokoisina ja -muotoisina. Hiiri voi olla langallinen tai langaton. Pallohiiressä osoitinta ohjataan hiiren päällä olevaa palloa pyörittämällä. Liikuteltava pallo voi olla kooltaan suuri tai hyvinkin pieni. Käyttäjän toimintakykyyn soveltuen pallo voi olla herkkä tai vaatia enemmän voimaa osoittimen liikuttamiseen.

Perinteinen hiiri voidaan korvata erikoishiirellä. Tasohiiri on kosketukseen reagoiva taso, jossa osoitinta liikutellaan sormella. Joystick-hiirtä ohjataan ohjainsauvalla. Huulihiirtä ohjataan huulilla ja imu-puhallustoiminnolla, päähiirtä päänliikkeillä ja ”katsehiirtä” katseella. Hiiren toiminnot voidaan siirtää näppäimistölle tai ruutunäppäimistölle tai sovittimen avulla painikkeille.

Sormikosketus on monelle motorisesti helpoin tapa esimerkiksi merkin valitsemiseksi kommunikointiohjelmassa tai ruutunäppäimistöä käytettäessä. Kosketusnäyttöä käytetään joko pehmeällä pinnalla, kuten sormella, tai kovalla materiaalilla, kuten kynällä tai otsatikulla. Kosketusnäytön yhteydessä valitaan myös näytölle soveltuva kiinnitysalusta tai –varsi, jotta näyttö saadaan optimaaliseen asentoon käyttäjälle.

Painikkeita eli kytkimiä käytetään sekä tietokoneen, että kommunikointilaitteen ohjaamiseen. Ulkoiset kytkimet yhdistetään tietokoneeseen sovittimen avulla. Kytkimiä voi käyttää eri kehon osilla, kuten kädellä, jalalla, polvella tai päällä. Kytkin voi aktivoitua esimerkiksi sormen kohotuksesta (lihaskytkin), liikkeestä (silmän räpäytys), imusta tai puhalluksesta tai kallistuksesta (elohopeakytkin). Kytkimen herkkyys säädetään käyttäjän toimintakyvyn mukaan.

Ohjain valitaan yksilöllisesti. Ohjaimen valinnassa tärkein huomioitava asia on se, millaisen liikkeen henkilö parhaiten hallitsee. Hiirien osoitin-  ja liikenopeutta sekä painiketoimintoja muokataan käyttäjän toimintakykyä vastaaviksi.

Soveltuva ohjain voidaan luovuta erikoissairaanhoidosta (erillisenä tai osana laitekokonaisuutta) tietokoneen tai kommunikointilaitteen käytön mahdollistamiseksi.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi

”Tietokoneen käyttöön voi liittyä erikoisohjaimen valinta. Tietokonesovelluksia (esim. kommunikointiohjelmat, apuohjelmat), erikoishiiriä ja oheislaitteita (esim. painikkeet, näppäimistöt, kiinnitystelineet) voidaan luovuttaa apuvälineenä silloin, kun asiakas ei pysty vamman vuoksi käyttämään tietokonetta ilman niitä. Asiakkaalle voidaan luovuttaa lisävarusteita oman tietokoneen käyttämisen mahdollistamiseksi.”

Apuvälineluokat
TIETOKONEIDEN TIEDONSYÖTTÖLAITTEET 22 36
Hiiret 22 36 06
Pallohiiret 22 36 06 02
Erikoishiiret 22 36 06 03
Joystickit 22 36 09
Kytkimet ja kytkinsovittimet 22 36 12 01