Turku

VSSHP Alueellinen apuvälinekeskus/Tikoteekki

Kenelle palveluja?

  • Henkilölle, jolla on sairauden tai vamman aiheuttama vuorovaikutuksen ja/tai puheen tuoton/ymmärtämisen vaikeuksia
  • Henkilölle, jonka kommunikointia voidaan edistää puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikointikeinoilla
  • Henkilölle, jonka toimintaa voidaan aktivoida ja kehittää vammaisille soveltuvilla tietokoneohjelmilla tai tietokoneen käytön mahdollistavilla oheislaitteilla
  • Asiakkaalle ja  lähiyhteisöille annetaan ohjausta liittyen kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälineisiin

Miten VSSHP Alueellinen apuvälinekeskus/Tikoteekkiin pääsee?

Kommunikoinnin tai tietokoneen käytön arviointi edellyttävät lääkärin lähetettä sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ulkopuolelta tulevien osalta maksusitoumusta.

Kommunikoinnin arviointi

Kommunikoinnin arviointi sisältää n. 2-6 käyntiä. Ensimmäinen käynti on Tikoteekissa ja seuraavat tarvittaessa asiakkaan toimintaympäristöissä.

Jakson aikana pyritään laajentamaan asiakkaan kommunikointikeinoja ja –mahdollisuuksia puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen avulla (esim. puhelaitekokeilut, manuaalisten kommunikointikansioiden kokeilu ja rakentaminen, tietokonepohjaiset apuvälineratkaisut). Kokeilun perusteella soveltuvat apuvälineet annetaan henkilökohtaiseen lainaan. Arviointi voi sisältää myös ohjattua tutustumista kuntoutusta tukeviin tietokoneohjelmiin.

Tietokoneen käytön arviointi

Tietokoneen käytön arviointi on tarkoitettu henkilöille, joilla on todettu sairauden tai vamman johdosta yläraajojen toimintakyvyn vaikeuksia, ja joiden vuoksi tietokoneen käyttö on vaikeutunut. Arviointijakso sisältää yleensä 1-2 käyntiä Tikoteekissa.

Arvioinnissa selvitetään asiakkaan yläraajojen toiminnalliset valmiudet käyttää tietokonetta. Arvioinnin perusteella valitaan asiakkaan kanssa hänelle soveltuvin tietokoneen käyttöä mahdollistava apuvälineratkaisu. Kokeilun perusteella soveltuvat apuvälineet annetaan henkilökohtaiseen lainaan. Arviointi voi sisältää myös ohjattua tutustumista kuntoutuksellisiin tietokoneohjelmiin. Tarvittaessa voidaan laatia suosituslausunto esimerkiksi opetustoimelle, Kelalle, vakuutusyhtiölle tai muulle yhteistyötaholle tietokoneen hankintaa varten.

Arvioinnin kuntalaskutushinta perustuu vuosittain voimassaolevaan VSSHP Alueellisen apuvälinekeskuksen palvelu-hinnastoon sekä arvioinnin vaativuuteen. Asiakasmaksuja ei peritä.

Lisäksi VSSHP Alueellinen apuvälinekeskus/Tikoteekki

  • kouluttaa ja konsultoi kuntoutus- ja opetustyöntekijöitä
  • kokoaa tietoa puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation ja tietotekniikan mahdollisuuksista vammaisille
  • tekee ympäristöhallintalaitteiden tarvearviointeja

Yhteystiedot

VSSHP/Alueellinen apuvälinekeskus/Tikoteekki
Käyntiosoite: TYKS Raision sairaala
Sairaalakatu 5
21200 Raisio

Puheterapeutti Eeva Gustafsson p. 02 313 0471
Puheterapeutti Marja Koponen p. 20 313 1471
Toimintaterapeutti Ella Ekholm p. 02 313 2279
AAC-ohjaaja Johanna Majuri p. 02 313 5804
Mikrotuki Miro Solkio p. 02 313 2248

Sähköposti:  etunimi.sukunimi(at)tyks.fi

Alueellinen apuvälinekeskus (www.vsshp.fi)