Lahti

Eteva Tikoteekki

Eteva-kuntayhtymän Tikoteekki toimii Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella tietotaitokeskuksena asiakkaan kommunikoinnin ja tietokoneen käytön arvioinneissa. Keskus palvelee vammaisia henkilöitä, heidän perheitään ja muita lähi-ihmisiä. Asiantuntijapalvelut on ensisijaisesti tarkoitettu kehitysvammaisille ja toimintatasoltaan vastaaville henkilöille, joilla on vaativia erityistarpeita esimerkiksi monivammaisuus, mielenterveyden häiriöt, autismikirjon ongelmat, haastavaa käyttäytymistä eri syistä, sekä heidän läheisilleen.

Kommunikoinnin ja/tai tietokoneen käytön laaja arviointi

Puheterapeutti tai toimintaterapeutti ja AAC-ohjaaja arvioivat yhteistyönä asiakkaan kommunikointia ja/tai tietokoneen käyttöä. Arviointi sisältää kokeilun ajaksi tarvittavat välineet ja materiaalit sekä opastuksen niiden käyttöön. Palvelu sisältää useita asiakastapaamisia, tiedonhankintaa, kokeiltavien sovellusten ideointia ja pienimuotoista valmistusta, yhteydenpitoa puhelimitse ja/tai sähköpostitse sekä asiakkaan lähi-ihmisten ohjausta pääasiassa asiakkaan omassa ympäristössä. Loppulausunto sisältää jatkotoimenpiteiden tarpeet, kuten apuväline- ja/tai jatkokuntoutussuositukset.

Kommunikointimenetelmien ja -keinojen rakentaminen

Palvelu sisältää kommunikointikansioiden rakentamista yhdessä asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä kanssa tai kuvien, viittomien, puhelaitteen tai muun apuvälineen käytön ohjausta ja tukea asiakkaan omassa ympäristössä. Sovitut asiantuntijat huolehtivat ko. kommunikointikeinon / apuvälineen tarvittavista päivityksistä, korjauksista ja pienimuotoisista huoltotoimenpiteistä. Palvelun tuottavat kaksi kommunikoinnin asiantuntijaa (AAC-ohjaaja, puheterapeutti, toimintaterapeutti) asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Palvelu sisältää useita asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä tapaamisia (suunnittelu, ohjaus ja opastus), materiaalin valmistamista, yhteydenpitoa puhelimitse ja/tai sähköpostitse sekä kirjallisen loppulausunnon.

Kommunikoinnin ohjaus

Palvelussa AAC-ohjaaja ohjaa asiakasta ja/tai hänen lähiyhteisöön puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytössä. Kommunikoinnin ohjaus sisältää useampia käyntejä, joiden määrä sovitaan asiakkaan ja hänen yhteisönsä tarpeen mukaan. Palvelu sisältää mm. asiakas- ja verkostotapaamisia, tiedonhankintaa, materiaalin valmistusta.

Miten Eteva Tikoteekkiin pääsee?

Palveluihin hakeudutaan kirjallisella palvelupyynnöllä, joka löytyy Etevan internet-sivuilta osoitteesta www.eteva.fi . Tarvittaessa voi olla myös puhelimitse tai sähköpostitse yhteydessä Etevan sosiaalityöntekijään. Edellä mainitut palvelut edellyttävät lähetettä/maksusitoumusta terveydenhuollolta, Kelalta tai vakuutusyhtiöltä.

Yhteystiedot

Eteva Tikoteekki
Eteva-kuntayhtymä
Eteläinen rengastie 1 B
15700 Lahti

Puheterapeutti Sirkku Ruusuvuori p. 040-304 7833
AAC-ohjaaja Ilpo Romppanen p. 040-3047852
Toimintaterapeutti Hanna Keränen p. 040-304 784

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eteva.fi