Lähi-ihmisen rooli

Kommunikoinnin arviointiin toivotaan osallistuvan puhevammaisen lisäksi hänen omaisiaan sekä lähi-ihmisiä, jotka ammattinsa puolesta osallistuvat asiakkaan arkeen. He tuntevat asiakkaan ja hänen tilanteensa parhaiten ja siksi heidän kokemuksensa on tärkeä ja heidän tukensa välttämätön.

Lähi-ihmiset ovat arjessa puhevammaisen ihmisen keskustelukumppaneita. Näin ollen heidän asenteensa, tietonsa ja taitonsa ovat kommunikoinnin onnistumisen kannalta erityisen tärkeitä. Lähi-ihmisten kuunteleminen ja riittävä ohjaaminen kuuluvat olennaisena osana laadukkaaseen kommunikoinnin arviointiin.

Lähi-ihmisille puhevammaisen henkilön käyttämät yksilölliset ratkaisut tarkoittavat uuden kommunikointikeinon ja kielellisen järjestelmän omaksumista puheen rinnalle. Lisäksi lähi-ihmiset pohtivat omaa tapaansa olla vuorovaikutuskumppaneita.

Puhevammainen ihminen oppii lähi-ihmisten tuella käyttämään apuvälineitä sekä muita vuorovaikutustilanteissa tarvittavia kehittyneempiä taitoja. Mitä enemmän puhevammaisella ihmisellä on haasteita kommunikoinnissaan, sitä suurempi on lähi-ihmisen vastuu. Vaikeimmin puhevammaisten ihmisten kohdalla lähi-ihmiset mahdollistavat kommunikoinnin.