Lähi-ihmisen rooli

Kommunikoinnin arviointiin toivotaan osallistuvan puhevammaisen lisäksi hänen omaisiaan sekä lähi-ihmisiä, jotka ammattinsa puolesta osallistuvat asiakkaan arkeen. He tuntevat asiakkaan ja hänen tilanteensa parhaiten ja siksi heidän kokemuksensa on tärkeä ja heidän tukensa välttämätön.

Lähi-ihmiset ovat arjessa puhevammaisen ihmisen keskustelukumppaneita. Näin ollen heidän asenteensa, tietonsa ja taitonsa ovat kommunikoinnin onnistumisen kannalta erityisen tärkeitä. Lähi-ihmisten kuunteleminen ja riittävä ohjaaminen kuuluvat olennaisena osana laadukkaaseen kommunikoinnin arviointiin.

Lähi-ihmisille puhevammaisen henkilön käyttämät yksilölliset ratkaisut tarkoittavat uuden kommunikointikeinon ja kielellisen järjestelmän omaksumista puheen rinnalle. Lisäksi lähi-ihmiset pohtivat omaa tapaansa olla vuorovaikutuskumppaneita.

Puhevammainen ihminen oppii lähi-ihmisten tuella käyttämään apuvälineitä sekä muita vuorovaikutustilanteissa tarvittavia kehittyneempiä taitoja. Mitä enemmän puhevammaisella ihmisellä on haasteita kommunikoinnissaan, sitä suurempi on lähi-ihmisen vastuu. Vaikeimmin puhevammaisten ihmisten kohdalla lähi-ihmiset mahdollistavat kommunikoinnin.

Luovutusperusteet-oppaassa mainitaan kommunikoinnin apuvälineiden luovutuksesta seuraavasti:

”Apuvälineen käyttäjän lisäksi lähi-ihmisten tulee opetella ja sitoutua kommunikoinnin apuvälineen käyttöön ja ylläpitoon. Asiakkaan lähipiiristä tulee nimetä tukihenkilö, joka opettelee kommunikoinnin apuvälineen käytön ja huolehtii sen toimivuudesta, suppeista päivityksistä sekä tarvittavista yhteydenotoista apuvälineen luovuttaneeseen yksikköön.

Kommunikoinnin apuvälineiden sisältöjen ajantasaisuudesta ja suppeista päivittämisistä vastaavat lähi-ihmiset, kun heidät on siihen opastettu ja perehdytetty. Laajoista päivittämisistä vastaa pääosin apuvälineen myöntänyt taho. Apuvälineeksi myönnetyn tietokoneen käyttöjärjestelmä- ja apuvälineohjelmapäivityksistä vastaa apuvälineen myöntänyt taho.”

Lisää aiheesta:

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 – opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille (valtioneuvosto.fi)