Seuranta

Apuvälinepalveluiden laatusuosituksen (2003) mukaan kuntien ja sairaanhoitopiirien tulee seurata palveluiden kattavuutta  ja kohdentuvuutta, palveluiden laatua ja asiakastyytyväisyyttä, palveluiden toimivuutta ja kustannuksia. Seuranta koskee myös ostettavien palveluiden laatua.

Apuvälineen omistava tahon tulisi seurata asiakkaan apuvälineen käyttöä. Seuranta on tärkeää, sillä asiakkaan toimintakyvyssä, tarpeissa tai lähiympäristössä on voinut tapahtua apuvälineen käyttöön/ soveltuvuuteen vaikuttavia muutoksia. Huolellisella seurannalla huomataan ajoissa apuvälineen päivittämisen ja huoltamisen tarve.

Asiakkaan tulee tietää, missä vastuu apuvälineistä on ja millä tavalla seuranta on järjestetty.