Kommunikoinnin arviointi

Kommunikoinnin apuvälinearviointi on tarkoitettu henkilölle, jolla on vaikeuksia ilmaista itseään puheen avulla, ymmärtää puhetta tai jolta puuttuu keino olla vuorovaikutuksessa eri toimintaympäristöissä.

Arvioinnin tavoitteena on löytää asiakkaan tarpeista lähtevä, yksilöllinen ja toimiva keino päivittäiseen kommunikointiin. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä  (omaiset ja ammattilaiset) kanssa.

Puhevammaisen henkilön tulee saada tarvitsemansa apuvälinepalvelut ensisijaisesti julkisen palvelujärjestelmän kautta. Kommunikoinnin arviointi kuuluu apuvälinepalveluihin, jotka ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta.

Arvioinnin laatukriteerit:

  1. Vastataan asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.
  2. Toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan asiakkaan toimintaympäristöissä.
  3. Toteutetaan yhteistyössä asiakkaan lähiyhteisön kanssa, jolloin yhteisöä ohjataan vuorovaikutukseen ja apuvälineiden käyttöön.
  4. Sisältää riittävän pitkän apuvälineen/välineiden kokeiluajan.
  5. Arvioinnin toteuttaa moniammatillinen tiimi, joka on koulutettu erityistä asiantuntemusta vaativan arvioinnin tekemiseen.