Huolto ja korjaus

Apuvälineiden huolto ja korjaus ovat osa terveydenhuollon järjestämää lääkinnällistä kuntoutusta. Huollon ja korjaustoimenpiteet järjestää apuvälineen omistava terveydenhuollon yksikkö. Vastuu pysyy laitteen omistajalla myös silloin kuin palveluita ostetaan ulkopuolelta tai palvelun toteuttaa käytännössä muu kuin kunnan terveystoimi.

Kommunikoinnin apuvälineet ovat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, jotka lainataan asiakkaalle usein ns. pitkäaikaislainaan. Apuvälineitä ei luovuteta asiakkaalle omaksi. Koska kommunikoinnin apuvälineet ovat yksilöllisesti arvioituja ja rakennettuja, tulee asiakkaan kanssa sopia huolellisesti siitä, miten toimitaan jos apuväline menee rikki tai jos se ei enää vastaa asiakkaan tarvetta tai toimintakykyä.

Apuvälineen lainanneen tahon tulee varmistaa, että kommunikointilaitteen korjauksen tai huollon aikana käyttäjällä on muu toimiva kommunikointikeino käytössään.

Kommunikoinnin apuvälineiden huolto tarkoittaa apuvälineiden teknisen huoltamisen lisäksi myös apuvälineiden sisältämien sanastojen, viestien ja rakenteen pitämistä ajan tasalla eli päivittämistä. Sisällön päivittämisellä tarkoitetaan esimerkiksi kommunikointikansion tai kommunikointiohjelman sanaston, kuvien ja viestien lisäämistä. Rakenteen päivittämisellä tarkoitetaan esimerkiksi kommunikointikansion sisältämän sanaston lisäämisen lisäksi kansion rakenteen muokkaamista siten, että se vastaa asiakkaan tarvetta ja toimintakykyä. Päivittämiseen kuluva aika ja materiaalit ovat osa päivittämistä.

Rakenteen ja sanaston päivittämiseen liittyvistä käytännöistä on tärkeä sopia, kun laite luovutetaan asiakkaalle lainaan (kuka tekee, mitä tekee ja missä laajuudessa).

Apuvälineiden sanastoa voi pienimuotoisesti päivittää esimerkiksi omaiset, opettajat, ohjaajat tai avustajat, jos siitä on heidän kanssaan sovittu. Laajemmat päivitykset tekee tehtävään koulutetut henkilöt terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen kustantamana.

Sanaston päivittämien ei ole osa asiakkaan saamaa tulkkausta paitsi niissä tilanteissa, joissa asiakkaan apuvälineestä puuttuu välittömästi tulevassa tulkkaustilanteessa tarvittavaa sanastoa. Päivittäminen ei ole osa  Kelan kustantamaa yksilöllistä puheterapiaa.