Moniammatillinen tiimi

Tietoteknisen apuvälineen käytön arvioinnista vastaa toimintaterapeutti yhteistyössä teknisen asiantuntijan ja tarvittaessa puheterapeutin tai AAC-ohjaajan kanssa. Olennaista on se, että asiakkaan tarpeet määrittelevät sen, minkälainen moniammatillinen tiimi on tarpeen.

Moniammatillinen tiimityö tarkoittaa tietokoneen käytön arvioinnissa sitä, että tiimin jäsenet hyödyntävät omaa erikoistumisaluettaan yhteisesti asetettuun tavoitteeseen pyrkiessä. Työt jakautuvat tiimin jäsenille asiakkaan tarpeiden ja valittavien välineiden mukaan. Terapeutit vastaavat arvioinnissa siitä, että tehdyt ratkaisut soveltuvat asiakkaan toimintakykyyn. Tekninen vastaava vastaa siitä, että laitteet toimivat ja ovat yhteensopivia paitsi keskenään myös asiakkaan olemassa olevien järjestelmien, kuten ympäristönhallintalaitteiden kanssa.

Uusien, jatkuvasti kehittyvien teknologisten sovellusten, ohjainratkaisujen, erityisohjelmien ja oheislaitteiden tuntemus edellyttää tiivistä yhteistyötä apuvälinearviointeja toteuttavien ammattilaisten ja apuvälineyritysten edustajien välillä.