Erityisasiantuntemus

Tietoteknisten apuvälineiden käytön arviointi on erityistä asiantuntemusta vaativaa toimintaa ja edellyttää ajanmukaista osaamista. Uusien, jatkuvasti kehittyvien teknologisten sovellusten, ohjainratkaisujen, erityisohjelmien ja oheislaitteiden tuntemus edellyttää tiivistä yhteistyötä apuvälinearviointeja toteuttavien ammattilaisten ja apuvälineyritysten edustajien välillä.

Olennaista on, että apuvälinearviointia tekevät ammattilaiset tuntevat asiakkaan toimintakyvyn sekä tietoteknisten apuvälineiden ja sovellusten tarjoamat mahdollisuudet. Yksilön toimintakyvyn huomiointi pitää sisällään myös lääketieteellisten seikkojen sekä ympäristön olosuhteet kuten lähi-ihmisten resurssien, tietojen ja taitojen huomioinnin. Vammaisen ihmisen näkökulmasta tärkeää on se, että välineet ja muut itsenäistä toimintaa tukevat ratkaisut perustuvat huolelliseen tarve ja -toivekartoitukseen sekä riittävään ja oikea-aikaiseen apuvälineen käytön ohjaukseen.

Tietoteknisten apuvälineiden erityinen asiantuntemus tarkoittaa apuvälineiden ominaisuuksien ja käyttömahdollisuuksien tuntemista sekä soveltamista kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Arvioinnin päätyttyä asiakkaalla on käytössä apuvälineratkaisu, joiden jokaisen osan yhteensopivuus on testattu (esim. tietokoneet, ohjelmat ja ohjaintavat).