Vuoden viimeinen Tikonen on ilmestynyt

Tikosessa kerrotaan puheterapeutti, FM Tanja Makkosen väitöskirjasta, jossa on mm. osoitettu, että monipuolisten kommunikoinnin apuvälineiden avulla pystytään ylläpitämään tai jopa kohentamaan ALS-tautiin sairastuneiden ihmisten kommunikoinnin tehokkuutta. Monipuolisesti puhetta tukevia ja korvaavia apuvälineitä hyödyntävät potilaat arvioivat kommunikointinsa tehokkaammaksi kuin potilaat, jotka pyrkivät kommunikoimaan heikentyvällä puheella.

Tikosessa pohditaan myös Kelan kilpailutus- ja hankintakäytäntöjä ja niiden vaikutuksia palveluiden käyttäjille ja heidän omaisilleen. Monet pelkäävät muutoksia välttämättömissä palveluissaan tai jopa niiden menettämistä. Katja Burakoff tuo puolestaan esille puheterapeuttista näkökulmaa tuettuun päätöksentekoon. Asia liittyy läheisesti myös seuraavalle hallituskaudelle siirrettyyn asiakas- ja potilaslakiin ja itsemääräämiskyvyn arviointiin.

Muita Tikosessa käsiteltäviä aiheita on iPadin käyttöä helpottavat asetukset, kesällä järjestetyn ISAAC-konferenssin kuulumiset, Kelan julkaisema selvitys puhevammaisten tulkkauspalvelusta ja kuntoutuksen apuvälineiden valtakunnalliset luovutusperusteet.

Lue Tikosen artikkelit (tikonen.fi)