Vinkkejä ilmaisista kommunikointiohjelmista ja -sovelluksista sekä tietoa asiakaslähtöisestä apuvälinepalvelusta

Avustavan tietotekniikan juttusarja jatkuu Tikosessa 2/2023. Verkkolehden uudessa numerossa kerrotaan myös muun muassa apuvälinepalveluiden asiakaslähtöisyyteen liittyvästä selvityksestä sekä läheisten ohjaamisesta.

Mitä on avustava tietotekniikka ja miten se voi helpottaa arkea? Tikoteekin asiantuntija Marina Green-Järvinen lähestyy näitä teemoja tällä kertaa esittelemällä ilmaisia kommunikointiohjelmia ja -sovelluksia. Lue artikkeli.

Apuväline valitaan yksilöllisesti ja koko valintaprosessin täytyy olla asiakaslähtöinen. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Terhi Pärssinen, apuvälinepalvelujen asiantuntija, selvitti asiaa toimintaterapeutin ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintonsa tutkimuksellisessa kehittämistyössä. Lue haastattelu ja tutustu Pärssisen selvitykseen.

Mitä muuta Tikosesta 2/23 löytyy?

  • Kehitysvammaliiton Tikoteekin johtaja Eija Roisko painottaa pääkirjoituksessaan, että YK:n vammaissopimuksen tulevaan toimintaohjelmaan tulee nostaa esiin puhevammaiset ihmiset. Lue pääkirjoitus.
  • Uutisjuttu kertoo tuoreiden tulkkien opinnäytetyöstä, jonka mukaan vammaisten ihmisten syrjintä on siirtynyt arkitilanteista yhteiskunnan rakenteisiin. Lue artikkeli.
  • Vinkkijutussa kerrotaan Tikoteekin uusista, kaikkien käytettävissä olevista pdf-esitteistä: viime aikoina on julkaistu esitteitä suomeksi, selkokielellä, kuvitettuna ja englanniksi. Tutustu esitteisiin.
  • Artikkeleissa kerrotaan esimerkiksi amerikkalaisen Cathy Bingerin koulutuksesta, joka liittyi läheisten ohjaamiseen. Puheterapeutti Kaisa Laine kertoo koulutuksen keskeisimmistä opeista ja pohtii, mitä ne voivat antaa suomalaiselle alan ammattilaiselle. Lue kirjoitus Kommunikointi kehittyy läheisiä ohjaamalla.
  • Ohjaamisesta kertoo myös puheterapeutti Ulla Sergejeffin kirjoitus Muutosprosessi yhteisössä. Sen sanoma on, että yhteisöjen ohjaus on taito, jota voi tietoisesti opetella. Kirjoitus on osa läheisten ohjaamisesta kertovaa asiantuntijakirjoitusten sarjaa. Lue kirjoitus.
  • Siunsoten palvelujohtaja Jari Nevanto kertoo haastattelussa Siunsoten hyvistä vuorovaikutuskäytänteistä ja työn laadunvalvonnasta. Hän pohtii, miksi olemuskielisten asiakkaiden kanssa työskentelevien ammattilaisten vuorovaikutusosaaminen on tärkeää ja miten johto voi tukea ja varmistaa sen. Lue Nevannon haastattelu.
  • Millaista työ olemuskielisten asiakkaiden kanssa sitten on? Helsinkiläisen toimintakeskus Sofianlehdon ohjaaja Sari Laitinen kertoo, että hän tekee työtään luovasti ja asiakkaille aikaa antaen. Lue haastattelu.

Siirry Tikosen etusivulle.