Tutkimuksia käyttäjien kokemuksista

Tikonen-lehdessä 1/2019 on referoitu kirjallisuuskatsausta käyttäjien kokemuksista puhelaitteiden käytöstä. Kansainvälisen puhevamma-alan järjestön ISAAC:n AAC Augmentative and Alternative Communication -tiedejulkaisun kirjallisuuskatsaus (verkkoversio) kokoaa yhteen 233 puhevammaisen henkilön ja heidän läheistensä kokemuksia kommunikointilaitteiden käytöstä. Metasynteesi koottiin kahdestakymmenestä yhdestä jo julkaistusta tieteellisestä artikkelista.

Tikosessa kerrotaan myös 11-vuotiaasta Leonista, joka ei puhu eikä kävele, mutta käyttää tilanteen mukaan viittomia, tabletin kommunikointiohjelmaa tai kuvakansiota tullakseen juttuun muiden kanssa. Leonilla on diagnoosina Duchennen lihasdystrofia, joka on etenevä lihassairaus. Tällä hetkellä Leon käy Valteri-koulu Ruskista, josta löytyy monenlaista ammattitaitoa Leonin kommunikoinnin ja oppimisen tukemiseen.

Tikosessa on myös juttua kommunikoinnin kuntoutuksen taustateorioista, Photovoice-menetelmästä, Dateron Älykkäitä välineitä – parempia tuloksia -hankkeesta sekä Android-laitteiden helppokäyttötoiminnoista.

Tutustu Tikonen-lehden uusiin juttuihin