Selvitys puhevammaisten tulkkauspalvelun haasteista ja mahdollisuuksista

Juuri julkaistussa Kelan tutkimuksessa selvitettiin puhevammaisten tulkkauspalvelun käyttämättömyyden syitä. Selvityksessä kävi ilmi, että vain pienelle osalle puhevammaisista henkilöistä on myönnetty tulkkauspalvelu ja vielä pienempi osa käyttää heille myönnettyä palvelua. Ne henkilöt, joilla ei ollut käytössään heille osoitettuja tulkkeja, käyttivät palvelua merkittävästi vähemmän.

Myös puhevammaisten ihmisten moninainen avun tarve selittää osittain, miksi palvelua ei käytetä. Usein avustajat auttavat kommunikoinnissa, koska tulkit eivät tulkkauksen ohessa avusta muissa asioissa.

Palvelun käyttöä lisäisi myös riittävä määrä osaavia tulkkeja tulkkilistalla, helpompi tapa tilata tulkki, tulkkien toimenkuvan laajentaminen myös avustamiseen sekä palvelusta ja sen hyödyistä tiedottaminen.

Roisko, Vesala & Ylitalo, 2018: Myönnetty, ei käytetty. Selvitys puhevammaisten tulkkauspalvelun haasteista ja mahdollisuuksista vuosina 2011–2014