(O)saammeko jutella?

(O)saammeko jutella -blogissa väitöskirjatutkija Irina Savolainen kirjoittaa puhevammaisten ja puhuvien ihmisten tavoista keskustella kommunikoinnin apuvälineiden avulla. Jokainen blogi jatkuu Danielin, Janin ja Jeren mietteillä, joissa he pohtivat kulloistakin teemaa suhteessa omiin kokemuksiinsa puhevammaisena ihmisenä. Jotta vuoropuhelu ei päättyisi näihin kirjoituksiin, myös lukijat kutsutaan jakamaan omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan blogin kommenttikentässä.

Ensimmäinen kirjoitus ”Puhevammainen ihminen on aktiivinen keskustelija” julkaistiin syyskuun alussa.

Jatkossa julkaisemme uuden jutun noin kerran kuukaudessa.

Linkki Osaammeko jutella? -blogiin.