Opas luovutusperusteista apuvälinetyötä tekeville

STM julkaisi syyskuun 2018 alussa pitkään työn alla olleet valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (versio 2.2). Laajan oppaan tavoitteena on tukea apuvälinetyötä ja -päätöksiä, joita apuvälinealan ammattilaiset joutuvat päivittäin tekemään.

Apuvälinepalvelun tavoitteena on mahdollistaa ihmisen päivittäiset toiminnot toimintakyvyn rajoituksista ja muutoksista huolimatta. Luovutusperusteiden tarkoituksena on lisästä asiakkaiden yhdenvertaisuutta apuvälineiden myöntämisessä.  Luovutusperusteena on aina yksilön tarve ja toimintakyky, jossa tulee käyttää yksilöllistä tarveharkintaa.

Valtakunnallisten luovutusperusteiden päivitystyöryhmä kokoontuu vuosittain huhtikuun ja lokakuun viimeinen torstai käsittelemään ja toteuttamaan päivitysehdotuksia.

Tikoteekki-verkosto on koonnut keskuudestaan työryhmän käsittelemään luovutusperusteita erityisesti kommunikointiin liittyvien apuvälineiden osalta. Työryhmä toimitti lokakuun alussa päivitysehdotukset valtakunnalliselle luovutusperusteiden päivitystyöryhmälle. Tikoteekki-verkosto ehdotti muuan muassa ISO-luokituksen vanhentuneiden termien muuttamista. Esimerkiksi lähikommunikoinnin välineet esitettiin muutettavaksi kommunikoinnin välineiksi. Tikoteekki-verkoston piirissä katsotaan myös, että kommunikoinnin apuvälineitä tulisi tarkastella käyttäjän kannalta toimivina kokonaisuuksina eikä niinkään yksittäisinä välineinä.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet – Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille (valtioneuvosto.fi)