Vinkki 3D-tulostetusta kehikosta ja muuta ajankohtaista uudessa Tikosessa

Näppäimistön tai kosketusnäytöllisen laitteen käyttäminen voi olla vaikeaa, jos käsien hallinnassa on ongelmia esimerkiksi vapinan takia. Silloin kehikko voi auttaa sormen kohdentamisessa ja laitteen käyttämisessä.

Kehitysvammaliiton Tikoteekki on ollut mukana kehittämässä tablettilaitteen käyttöä helpottavaa, 3D-tulostettavaa iPad-kehikkoa yhdessä Olli-Pekka Kurpan ja Sandpiper 3D Oy:n kanssa. Asiasta on kerrottu Tikosen 2/2022 vinkkipalstalla.

Lue artikkeli 3D-tulostettu kehikko auttaa näppäimistön ja tablettilaitteen käytössä.

Tikosen 2/2022 pääkirjoitus kertoo Puhevammaisten asiain neuvottelukunnan synnystä ja merkityksestä. Artikkeleissa kurkistetaan olemuskielisen Leilan arkeen ja toimintakeskus Sofianlehdon aistihuoneisiin. Mukana on myös katsaukset siitä, miten sujui puhevammaisten viikko 2022 sekä millaista on Puhevammaisten Vertaistukiyhdistyksen toiminta ja miten siihen pääsee mukaan. Puhevammaisten tulkki kertoo haastattelussa, mikä on tärkeintä hänen työssään. Kerromme myös, mitä tarkoittaa mentalisaatio ja miten sitä voi hyödyntää vuorovaikutustyössä sekä uudesta Kuntoutuminen-kirjasta.

Tervetuloa lukemaan ja kommentoimaan!
Lue uusin Tikonen.

Uusia DialoQ Talk -ohjevideoita

Tikoteekki julkaisee YouTubessa omalla Tikotuubi-kanavallaan ohjevideoita, jotka auttavat kommunikointiohjelmien käytössä.

Uusimmat videot liittyvät DialoQ Talk -ohjelmaan ja sillä rakennettuun SähköSANOMAAN.  Ohjevideot havainnollistavat esimerkiksi, miten taulustoon lisätään tai vaihdetaan kuvia, miten taulusto varmuuskopioidaan ja miten näppäimistö vaihdetaan.

Vaikka videot on tehty SähköSANOMAN kannalta, niitä voi hyödyntää laajemminkin. ”Käytämme esimerkkinä Tikoteekin SähköSANOMA-kommunikointitaulustoa, mutta muitakin sisältöjä voi päivittää näillä ohjeilla”, kertoo Tikoteekin Virpi Yiannakou, asiantuntija ja puhevammaisten tulkki.

Lue lisää

Miten DialoQ Talk toimii ja millaisia ovat Siirin perheen ensikokemukset siitä?

Uusi suomalainen DialoQ Talk -kuvakommunikointiohjelmisto tukee Windows- ja Android-käyttöjärjestelmiä ja osaa taivuttaa suomen kieltä. Miten DialoQ Talkia käytetään? Ja miltä ohjelmisto vaikuttaa Siirin, 18, ja hänen perheensä mielestä? Siirin äiti Jaana Federley kertoo, miten Siiri sai DialoQ Talkin käyttöönsä ja miten tärkeää on, että apuvälineen myötä saa heti myös käyttöopastusta.

Lue Tikonen-verkkolehden artikkeli DialoQ Talkista ja Siirin kokemuksista.

Tikosessa on myös paljon muuta kiinnostavaa. Lue pääkirjoitus siitä, miten tärkeää on elää omannäköistä elämää. Artikkeleissa kerromme ryhmäkodin HYP-kokemuksista, eläinavusteisesta puheterapiasta ja AAC-ohjauksesta, esteettömästä leikkipuistosta sekä puhevammaisten tulkin työn etiikasta. Pohdimme myös, miten tuemme kaikkien oikeutta osaamiseen.

Tervetuloa lukemaan ja kommentoimaan!

Lue uusin Tikonen.

Kokeilujen kautta kestävään apuvälineratkaisuun

”Pakkoliikkeisestä ja spastisesta CP-vammastani johtuen kykenen kirjoittamaan vain oikean käden yhdellä sormella kerrallaan. Näin ollen itse tietokoneen tuli olla sellainen, jonka näppäimistöä pystyn käyttämään mahdollisimman esteettömästi. Näppäimistön edessä ei voi olla koholla olevia hiiriohjaimia tai painikkeita estämässä kirjoituskäteni liuttamista koneen edustalla. Näppäimien paineleminen onnistuu siis vain koneeseen tukeutumisen avulla. Kyseinen asento aiheuttaa kuitenkin kirjoituskäteni ja hartiani kipeytymisen”, kirjoittaa Heidi Hämäläinen Tikonen-verkkolehden artikkelissa.

Lue koko artikkeli

Tikonen 3/2021 sisältää myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia. Käy lukemassa Johanna Aaltosen juttu tyttärestään Leonasta, Kaisa Laineen kertomus onnistuneesta leikkikokemuksesta kuntoutustyössä ja Henna Sillanpään kokemuksia kaveritaitojen opettelusta. Lisäksi Tikosessa pohdintaan usean asiantuntijan voimin, miksi blisskielen käyttäjiä on Suomessa niin vähän.

Katso lisää Tikosesta

 

Opas apuvälineiden luovutusperusteista päivitetty

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden oppaan. Opas on tarkoitettu apuvälinetyötä tai -päätöksiä tekeville ja ohjeiksi apuvälineitä käyttäville.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineille laadittiin yhtenäiset perusteet vuonna 2018, jolloin julkaistiin ensimmäinen versio oppaasta. Nyt päivitetyssä oppaassa on kuvattu tarkemmin apuvälineiden luovutuksen säädöspohjaa ja mm. poistettu kategorisiksi kielloiksi tulkittuja kohtia. Niiden sijaan on korostettu yksilöllistä harkintaa apuvälineiden luovutuksessa.

Oppaassa on selkiytetty luovutusperusteita ja päivitetty mm. ISO9999 standardi 2011 uudempaan 2016 versioon. Standardia käytetään apuvälineiden hallinnoinnissa.

Oppaassa on myös nostettu esiin niitä apuvälineryhmiä, joissa ei ole vielä luovutuskäytäntöjä tai joiden luovutusperusteita olisi syytä päivittää esimerkiksi teknologian kehittyessä. Tällaisia apuvälineryhmiä ovat mm. toiminnalliset hermolihasstimulaattorit ja hybridiortoosit, muistin tukena toimivat apuvälineet sekä avustajakoirat.

Lue lisää (stm.fi)

 

Vanhempien kokemuksia kommunikoinnin apuvälineen käyttöön saadusta ohjauksesta ja tuesta sekä apuvälinepalveluprosessista

Helsingin yliopistossa Amanda Saarisen tekemä logopedian pro gradu -tutkielman tulokset osoittavat, että vanhemmat saavat lapsensa kommunikoinnin apuvälineen käyttöön ohjausta ja tukea useilta toimijoilta.

Ohjaus ja tuki koettiin pääsääntöisesti määrältään riittämättömäksi, mutta sisällöltään tarkoituksenmukaiseksi. Positiivisia kokemuksia vanhemmilla oli muun muassa lapsen kuntouttavalta puheterapeutilta saadusta ohjauksesta ja tuesta, kommunikaatio-opetuksesta, vertaistuesta sekä kommunikoinnin apuvälineiden valmistajien ja maahantuojien tarjoamasta teknisestä tuesta.

Apuvälinepalveluprosessissa koetuista haasteista esille nousi erityisesti se, että kommunikoinnin apuvälinettä ei aina käytetty aktiivisesti lapsen päiväkodissa tai koulussa. Saadakseen palveluita, löytääkseen tietoa ja mahdollistaakseen apuvälineen käytön lapsen arjen ympäristöissä vanhempien oli tyypillisesti täytynyt ottaa apuvälinepalveluprosessissa aktiivinen, oma-aloitteinen rooli.

Vanhemmat kehittäisivät ohjausta ja tukea muun muassa panostamalla vahvemmin prosessin alkuvaiheessa tarjottavaan tukeen, ammattilaisten koulutukseen ja tukimahdollisuuksista tiedottamiseen.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että kommunikoinnin apuvälineen käyttöön saatu ohjaus ja tuki eivät näytä jakautuvan täysin tasavertaisesti perheiden kesken, ja vanhemman oma aktiivisuus saattaa vaikuttaa palveluiden saamiseen. Palveluiden saatavuuden ja niistä tiedottamisen käytäntöjä sekä ammattilaisten koulutusta puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista saattaisi olla tarpeen selkeyttää ja kehittää.

Vanhempien kokemukset ohjauksesta, tuesta ja apuvälinepalveluprosessista vaihtelevat yksilöllisesti, mutta tämän tutkimuksen tulokset voivat auttaa ammattilaisia kehittämään työskentelykäytäntöjään.

Tutustu koko opinnäytteeseen (helsinki.fi)

Smäly-sivusto helpottaa digitaalista lukemista ja kirjoittamista

Dateron julkaiseman uuden sivuston tarkoituksena on helpottaa digitaalista lukemista ja kirjoittamista. Smäly-sivustolta löydät ohjeita, miten oikeilla asetuksilla voit helpottaa lukemista ja kirjoittamista. Ohjeet koskevat maksuttomia ratkaisuja. Valikoista löydät sen toiminnon johon haluat apua, ja alavalikosta käyttämääsi laitetta koskevat asetukset.

Tutustu sivustoon: www.smaly.fi

Ohjevideoita kommunikointiohjelmien käyttöön ja muokkaukseen

Tiesitkö, että Kehitysvammaliiton Tikoteekki ja HUS Apuvälinekeskus Tietoteekki ovat tehneet lyhyitä ohjevideoita kommunikointiohjelmien sisältöjen muokkauksesta Youtubeen?

Tikotuubi-kanavalta löytyy ohjevideoita Windows-käyttöjärjestelmässä toimivien Speaking Dynamically Pro (SDP)-, Communicator 5- ja Boardmaker -ohjelmien käytöstä. Tikotuubista löytyy myös iPadissa toimivan Widgit Go -ohjelmaan ohjevideoita. Linkki Tikotuubi-kanavalle (www.youtube.com)

HUS Tietoteekin Youtube-kanavalta löytyy ohjevideot iPadissa toimivan GoTalkNow-ohjelman käyttöön. Linkki HUS Tietoteekki-kanavalle (www.youtube.com)

Tietoa ja materiaalia koronaviruksesta

Papunetista löytyy kuvallista materiaalia mm. kuvatauluja keskustelun tueksi suomeksi ja ruotsiksi. Lisää päivitetään jatkossa.

Keskustelutaulu tehohoitoon (pdf)
Keskustelutaulu tehohoitoon löytyy myös PowerPoint-muodossa, jolloin sitä voi tarvittaessa helposti muokata. Taulustot löytyvät osoitteesta: papunet.net/materiaalia/koronavirus

Kuvallista materiaalia suomeksi
Kuvallista materiaalia ruotsiksi

 

Tikonen 1/2020 -verkkolehti on ilmestynyt

Mitä tarkoittaa evidence-based practice? Tikonen kysyi viisi kysymystä näyttöön perustuvasta toiminnasta (EBP) professori Elina Mainela-Arnoldilta ja yliopisto-opettaja Pia Lindevallilta Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan psykologian ja logopedian laitokselta.

Elina Mainela-Arnold ja Pia Lindevall määrittelevät evidence-based practice (EBP) -käsitteen toiminnaksi, joka perustuu todennettuun tietoon. Käsitteenä EBP on heidän mielestään valitettavan usein väärin ymmärretty tai aliarvostettu. EBP:ssä on erittäin tärkeää, että ei tehdä ainoastaan sitä mikä on aikaisemmin tuntunut toimivan, vaan aktiivisesti etsitään parempia toimintamalleja, joita uusin tutkittu tieto tukee. Staattisten toimintamallien tai ”oikeiden” menetelmien luominen on näin käytännössä miltei mahdotonta. EBP on siis dynaamista, alati muuttuvaa toimintaa. Lue lisää

Tikosessa on myös juttu Kati van der Hoevenin kommunikaatiomatkasta. Siinä Kati muuan muassa kuvailee, miten hän sai oman, hänelle personoidun synteettisen äänen. Lue lisää

Muita Tikosen aiheita ovat digitaalinen kommunikointipassi, Hyvinkään esimerkki monialaisesta yhteistoimijuudesta ja tulkkauspalveluselvityksen tulokset. Tikosessa kerrotaan myös Closing the Gap -konferenssin näyttelyn uutuuksista sekä siitä, miten Paputuubin videot voivat tukea vuorovaikutuksen vahvistamisessa.

Lue koko Tikonen osoitteessa tikonen.fi