Internetohjelmat

Internetin avulla henkilö voi olla yhteydessä lähi-ihmisiinsä heidän sijainnistaan huolimatta. Lähi-ihmiset voivat olla yhtä lailla kauempana asuvia tärkeitä omaisia, kuin asuntolan henkilökuntaa. Mahdollisuus internetin välityksellä viestimiseen lisää henkilön itsenäisyyttä. Internetin käyttö mahdollistaa monelle myös itsenäisen asioinnin, kuten pankkiasioiden hoitamisen tai yhteyden viranomaistahoihin. Lisäksi yhä useampi palveluntuottaja suosittelee verkossa asioimista. Siksi kaikilla tulisi olla mahdollisuus verkkoyhteyteen.

Internetohjelmille tai internetin käyttöön liittyville lisävarusteille ei useimmiten ole määritelty luovutusperusteita puhevammaisen henkilön lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.

Yhdenvertaisuuslaki ja  EU:n saavutettavuusdirektiivi velvoittavat kaikkia julkisen sektorin elimiä tekemään verkkopalveluistaan ja mobiilisovelluksistaan saavutettavia.