Kaiutin- ja tekstipuhelimet

Puhevammainen henkilö voi soittaa puhelimella käyttäen kaiutinpuhelinta puhelaitteen ja tarvittaessa kommunikointiohjelman kanssa. Puhelinsoiton voi käynnistää kommunikointiohjelman komennoilla, tai erikseen siihen suunnitellulla ympäristönhallintajärjestelmällä.

Tekstipuhelimella voidaan korvata puhelimessa puhuminen kirjoittamalla. Tekstipuhelimella soitetaan toiseen tekstipuhelimeen, jolloin osapuolet kirjoittavat vuorotellen viestinsä toiselle. Tavalliseen puhelimeen soitetaan tekstipuhelinpalvelun kautta, jolloin tekstipuhelinpalvelun työntekijä välittää viestit molemmille puhelun osapuolille. Tekstipuhelin soveltuu apuvälineeksi kirjoitustaitoiselle henkilölle, joka epäselvän tai puuttuvan puheen vuoksi ei pysty käyttämään tavallista puhelinta.

Älypuhelimia kommunikoinnin apuvälineenä kuvataan Laitteet-osiossa.

Kaiutin- ja tekstipuhelimille ei ole pääsääntöisesti määritelty saatavuusperusteita puhevammaisen henkilön lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. Puhevammainen henkilö voi kuitenkin hyötyä kaiutinpuhelimesta tai tekstipuhelimesta kommunikoinnin apuvälineenä, mikä tulisi huomioida apuvälineiden myöntämisessä.

Apuvälineluokitus ISO 9999
PUHELIMET 22 24 03
Kaiutinpuhelin 22 24 03
Tekstipuhelin 22 24 09
Isonäppäinpuhelin, kuvanäppäinpuhelin 22 24 03 01