Tampere

TAYS Apuvälineyksikkö

TAYS
Apuvälineyksikkö
Z2-rakennus, 3.krs
Teiskontie 35
33520 Tampere

Kenelle palveluja?

TAYS Apuvälineyksikön/Tikoteekin asiakkaita ovat ne lapset ja aikuiset, jotka tarvitsevat tietokoneen käytön tai kommunikoinnin apuvälinepalveluita.

Miten TAYS Apuvälineyksikköön pääsee?

Sairaanhoitopiirin alueelta (Taysin ulkopuolelta) tuleva asiakas tarvitsee lääkärin lähetteen. Ulkoiset lähetteet tehdään sähköisesti tai lähettämällä paperilähete postitse apuvälineyksikköön. Taysin sisällä apuvälinearviointeihin pyynnön voi tehdä lääkäri tai erityistyöntekijä (toiminta-, fysio-, puheterapeutti tai kuntoutusohjaaja). Kuntoutuksen kannalta on tärkeää, että asiaa on pohdittu asiakasta hoitavassa työryhmässä. Tämä on tärkeä näkyä lähetetekstissä.

Apuvälinearvioita tehdään lähetteiden perusteella maksusitoumuksella myös muille asiakkaille. Erityisvastuualueelta, vakuutusyhtiöltä tms. tulevat lähetteet on hyvä laatia kuntoutustyöryhmässä ja olla yhteydessä puhelimitse Taysin apuvälineyksikköön käytäntöjen sopimiseksi.

Kaikkiin lähetteisiin tarvitsemme asiakkaan toimintakyvyn kuvauksen ja perustelut apuvälinetarpeesta. Lisäksi otamme mielellämme lähetteen liitteenä lausuntoja esimerkiksi fysioterapeutilta, toimintaterapeutilta, puheterapeutilta tai kuntoutuslaitokselta.

Palvelut

Tapaamiset tapahtuvat tarpeen mukaan Apuvälineyksikössä tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Arviointien aikana lainataan tarvittavia apuvälineitä ja lisälaitteita sekä ohjataan perhettä ja lähityöntekijöitä. Yhteistyö eri tahojen kesken on välttämätöntä järkevien tavoitteiden laatimiseksi ja niihin pääsemiseksi.

Tapaamisista laskutetaan kuntalaskuilla sairaalan käyntihintojen mukaisesti käyntien vaativuuden mukaan. Asiakasmaksuja ei ole. Apuvälineiden, ohjelmien ja lisälaitteiden lainaus sisältyy kuntalaskuihin.

Tiedustelut

Puhelinaika ma klo 9 – 10

Puheterapeutti Aino-Maija Parkkonen
puh. (03) 3116 6837

Puheterapeutti Sari Numminen
puh. (03) 3116 5949

Toimintaterapeutti Terhi Pärssinen
puh. (03) 3116 9284

Tekninen ohjaaja Liisa Hartikainen

Vt. apuvälinepäällikkö Anne Ojala
puh. (03) 3116 5232

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)pshp.fi

PSHP Apuvälineyksikkö (www.pshp.fi)